Sütçü

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Çözüm başlığı:Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler Amaç:Bir sürüdeki OPA, MV veya Johnes hastalığını belirlemek ve etkilerini azaltmak için önlemler almak.Tanım: Bu çözüm, bir sürüde OPA, MV veya Johnes hastalığının nasıl tanımlanacağına ve bunların etkilerini...

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Çözüm başlığı: Biyogüvenlik ve iceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları Amaç: Sürülere MV, Johnes, CLA, OPA ve Border hastalığı bulaştırma risklerini azaltmak için en iyi uygulamayı ana hatlarıyla belirlemek.Tanım Sürü içerisinde iceberg hastalığının...

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Çözüm başlığı: Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü Amaç: Yetiştiriciler için kuzularda sütten kesim stresini azaltmak amacıyla ek yemle konusunda bir protokol sağlamakTanım: Sütten kesim, sadece koyun-kuzu ilişkisi açısından değil, kuzu sağlığı üzerindeki...

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Çözüm başlığı: Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması Amaç:Hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarını etkili ve pratik bir şekilde belirlemek Tanım: Doğru hayvan besleme, hayvanların optimum üretimi için gerekli olan tüm besin...

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Çözüm başlığı: Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS Amaç: Sürülerinin besleme gereksinimleriyle ilgili sorunları olan yetiştiriciler için pratik ve uygulanabilir bir araç sağlamak.Tanım: Koyunlarda vücut kondisyon skoru (VKS),...

İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

Çözüm başlığı: İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi Amaç: Kuzulama yüzdesi ve verimliliğin belirlenebilmesi için damızlık besleme ve yönetimi önemlidir. Canlı ağırlık hedefi ve üreme sonuçlarına ulaşmaya devam etmek için yeterli besleme gereksinimini sağlamak,...

Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR’lerın kullanımı

Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR’lerın kullanımı

Çözüm başlığı:Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR'lerın kullanımı Amaç: Çiftliklerde, geviş getiren hayvanları beslemek için kullanılan yemin besin madde içeriğini hızlı ve kesin bir şekilde yerinde değerlendirilebilmesiTanım: Ruminant beslemede...

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Çözüm başlığı:Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu Amaç: Yapay emzirme ile beslenen hayvanların verimlerini arttırmakTanım: 8 bölümlük bir kılavuzdur: Yapay emzirme kullanımının avantajları ve dezavantajları Yeni doğan kuzularda sindirim...

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Çözüm başlığı: Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları Amaç: Bir sürünün besi kuzularının ve ikame kuzuların sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörlerin periyodik kontrolü.Tanım: Kılavuz 5 ana konuyu kapsamaktadır: Gıda Sağlık İşletme Refah Eğitim...

Koyunlar için kurt temizleme programı

Koyunlar için kurt temizleme programı

Çözüm başlığı: Koyunlar için kurt temizleme programı Amaç: Çiftçinin hayvanların vücut kondisyonunu korumasına veya iyileştirmesine yardımcı olacak bir kurt temizleme programına sahip olmak. Tanım: Hayvanların parazitlenebileceği farklı yaş dönemlerinde gözlemlenen...

Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi

Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi

Çözüm başlığı:Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi Amaç: Topallık insidansını kontrol etmekTanım: Ayak Çürümesi Tedavisinde Önemli Noktalar Konu: Sağlık Üretim Sistemi: Etçi/Sütçü Hayvan kategorisi:Koyun/Damızlık Sorun: Topallık Çözüm düzeyi: Pratik Ülke: İspanya...

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Çözüm başlığı: Altılık yönetimi ve bağıl nem referansları Amaç: Koyun ağılındaki bazı çevresel koşulları kontrol etmek/değerlendirmek.Tanım: Excel dosyası. Bu çözüm, açık alan ve hayvan işletmleri de dahil olmak üzere çiftliğin farklı bölümlerindeki bazı çevresel...

Dış parazitlerin kontrol planı

Dış parazitlerin kontrol planı

Çözüm başlığı: Dış parazitlerin kontrol planı Amaç: kuzuları etkileyen ektoparazitleri bilinmesi, paraziti kontrol altına almak için en uygun ürünün kullanması ve koruyucu önlemlerin belirlenmesi.Tanım: Hayvanlarda kaşınma veya hasarın nedenini bilmek önemlidir. Bu...

İyi sağım uygulamları

İyi sağım uygulamları

Çözüm başlığı: İyi sağım uygulamaları Amaç: Sürüdeki verimli koyun sayısını ve süt üretimini artırmak.Tanım: Sorunsuz ve verimli bir sağım rutini için 12 altın kuralda özetlenebilecek farklı yönleri aynı anda çalışmak gerekir.Konu:Sağlık/Yönetim Üretim sistemi: Sütçü...

Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler

Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler

Çözüm başlığı: Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler İhtiyaç: Sütteki üre seviyeleri (rasyondaki dengesiz enerji/protein oranı)Tanım: Üre, geviş getiren hayvanların kanında, sütünde ve idrarında bulunan ve esas olarak rumende yem...

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Çözüm Başlığı: Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi Amaç: Otlatma sezonunu uzatmak için; sunulan kaba yemlerin kalitesini artırmak; çiftliğin kendi kendine yeterliliğini artırmak; hayvancılık üretim maliyetlerinin...

Sulla’nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Sulla’nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Çözüm başlığı: Sulla'nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi Amaç: otlatma mevsimini uzatmak; kaba yem kalitesini artırmak; yem sisteminin sağlamlığını ve çiftliğin sürdürülebilirliğini geliştirmek için hayvancılık üretim...

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

Makale Kategorileri

  • Makale Filtresi

Close Bitnami banner
Bitnami