Sütçü

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

Dış Parazitlerin Kontrolü

Dış Parazitlerin Kontrolü

Çözüm başlığı:Dış parazitlerin kontrolü Amaç: Dış parazitleri kontrol etmek için en iyi uygulamaları sunmakTanım: Başlıca dış parazitler şunlardır: Kurtçuk istilası keneler bitler uyuz Dış parazitler olumsuz etki yapabilir hayvan - sağlık, refah ve performans işgücü...

Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Çözüm başlığı: Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi Amaç: Kuzulama zorluğunu mümkün olduğunca azaltmak ve erken yaşta doğum yapan tokluların kuzusuna bakabilmesini ya da büyütebilmesini sağlamak.Tanım: Kötü besleme veya erken yaşta damızlıkta kullanma nedeniyle...

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

Çözüm Başlığı: İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri Amaç: İyi gelişmiş bir kuzu yetiştirmek ve birinci ile ikinci kuzulama arasındaki gün sayısını minimumda tutmak.Tanım: Kuzunun beslenmesi büyük ölçüde cins, genotip ve beklenen ergin canlı...

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Çözüm başlığı: Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonu Amaç: Kritik enfeksiyondan kaçınmak için parazitlerin ve larvaların optimal yaşam koşullarını azaltmakTanım: Tüm dünyada iç parazitler önemli ekonomik kayıplara neden olabilen en büyük sağlık sorunlarından...

Topallık

Topallık

Çözüm başlığı:Topallık Amaç: Topal kuzulara sahip olmamak.Tanım: Kuzu, sütten kesime kadar anası ile birliktedir, sonrasında besiye alınır.Konu: Sağlık Üretim sistemi: Sütçü / Etçi Hayvan kategorisi: Koyun/Kuzu/Damızlık Sorun: Topallık Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik...

Kuzularda solunum sorunları

Kuzularda solunum sorunları

Çözüm başlığı: Kuzularda solunum sorunları Amaç:Kuzu ölüm oranını ve akciğerlerin kalıcı hasarını azaltmakTanım: Kapalı sistemlerde yetiştirilen besi kuzularında ani vücut sıcaklığı yükselmesi, zor nefes alma ve salya akma sorunları, solunum pastörellozudur. Bir gün...

Kuzularda eklem hastalıkları

Kuzularda eklem hastalıkları

Çözüm başlığı:Kuzularda eklem hastalıkları Amaç:İskelet ve eklem rahatsızlıklarının önlenmesiTanım: Macaristan'da özellikle kuzu yetiştiriciliğinde daha yüksek kayıplara neden olmaktadır. Göbek kordonu enfeksiyonu ve olası kuyruk kesilmesi sırasında oluşan açık yara...

Kuzulama yönetimi

Kuzulama yönetimi

Çözüm başlığı: Kuzulama yönetimi Amaç: Üretim verimliliğini ve karlılığı artırmak, kuzu ölümlerini azaltmak, pazar ihtiyaçlarını karşılamak – mevsimsel talebin karşılanması ve besi sonu yüksek kuzu ağırlığı, gerekli optimum iş gücü.Tanım: Macar koyun sektörünün birden...

Yüksek süt üre kaynakları ve aşırı protein içeriğinden nasıl kaçınılacağı, protein alımı ve üre arasındaki bağlantılar, süt üre kontrol yöntemleri

Yüksek süt üre kaynakları ve aşırı protein içeriğinden nasıl kaçınılacağı, protein alımı ve üre arasındaki bağlantılar, süt üre kontrol yöntemleri

Çözüm başlığı: Yüksek süt üre kaynakları ve aşırı protein içeriğinden nasıl kaçınılacağı, protein alımı ve üre arasındaki bağlantılar, süt üre kontrol yöntemleri Amaç: Süt üre içeriğinin tahmin edilmesinde kullanılan laktasyondaki koyunlar tarafından yemlerin protein...

Yemlerin ve meraların vitamin ve mineral içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntemler

Yemlerin ve meraların vitamin ve mineral içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntemler

Çözüm başlığı: Yemlerin ve meraların vitamin ve mineral içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntemler Amaç: Koyun ihtiyacını karşılamak için yem ve meraların vitamin ve mineral içeriğini hesaplamak.Tanım: Koyunlar enerji (yağ ve karbonhidrat), protein, vitamin, mineral...

Gelecek yıl otlatma rotalarını hatırlamak ve iyileştirmek için otlatma rotalarının çevrimiçi geçmişi

Gelecek yıl otlatma rotalarını hatırlamak ve iyileştirmek için otlatma rotalarının çevrimiçi geçmişi

Çözüm başlığı: Gelecek yıl otlatma rotalarını hatırlamak ve iyileştirmek için otlatma rotalarının çevrimiçi geçmişi Amaç:Otlatma rotalarının iyileştirilmesi, otlatma rotalarındaki ilgi çekici noktaların hatırlanması, gelecek yıl için en iyi otlatma alanlarının...

Baklagil/buğdaygil kışlık yem bitkilerinin iki başarılı kombinasyonu

Baklagil/buğdaygil kışlık yem bitkilerinin iki başarılı kombinasyonu

Çözüm başlığı: Baklagil/buğdaygil kışlık yem bitkilerinin iki başarılı kombinasyonu Amaç: Yunanistan'da test edilmiş veya tatmin edici sonuçlarla kullanılmış kışlık yem bitkileri için baklagil/ buğdaygil birlikte ekim kombinasyonlarının örneklerinin verilmesi.Tanım:...

Yeni doğan kuzularda suni besleme ile ilgili pratik öneriler

Yeni doğan kuzularda suni besleme ile ilgili pratik öneriler

Çözüm başlığı: Yeni doğan kuzularda suni besleme ile ilgili pratik öneriler Amaç: Yetiştiriciler, hem kuzuların gelişiminde hem de koyunların süt üretiminde en iyi sonuçları alabilmesi için suni beslemenin doğru uygulanması.Tanım: Yapay besleme, doğal emzirmeye bir...

Çiftlik düzeyinde İlerleyen Koyun Pnömonisi (Maedi Visna) Kontrolü

Çiftlik düzeyinde İlerleyen Koyun Pnömonisi (Maedi Visna) Kontrolü

Çözüm başlığı: Çiftlik düzeyinde İlerleyen Koyun Pnömonisi (Maedi Visna) Kontrolü Amaç: Maedi Visna'nın çiftliklerde kontrolü için pratikte uygulanabilen ve ELGO-DIMITRA sürülerinde test edilmiş net talimatlar vermektir.Tanım: Koyun Progresif Pnömonisi (Maedi/Visna),...

Bulaşıcı agalactia’ya karşı koruma stratejileri

Bulaşıcı agalactia’ya karşı koruma stratejileri

Çözüm başlığı:Bulaşıcı agalactia'ya karşı koruma stratejileri Amaç: Koyunların bulaşıcı agalactia karşı korumaya yönelik temel adımların önerilmesi.Tanım: Koyunların Mycoplasmacinsi türlere ait enfeksiyonları bulaşıcı agalactia adı verilen bir hastalığa neden...

Clostridial hastalıklara karşı korunma stratejileri

Clostridial hastalıklara karşı korunma stratejileri

Çözüm başlığı:Clostridial hastalıklara karşı korunma stratejileri Amaç: Koyunları Clostridial hastalıklara karşı korumaya yönelik temel adımların önerilmesi.Tanım: Clostridium cinsi bakteri türleri, spor oluşturarak ortamda uzun süre kalabilen anaerobik...

Günlük sağımhane bakımı ve denetimi için değerlendirme listesinin kaydı, kontrolü ve gözden geçirilmesi

Günlük sağımhane bakımı ve denetimi için değerlendirme listesinin kaydı, kontrolü ve gözden geçirilmesi

Çözüm başlığı: Günlük sağımhane bakımı ve denetimi için değerlendirme listesinin kaydı, kontrolü ve gözden geçirilmesi Amaç: Koyun sağlığı ve refahının korunması, kaliteli süt eldesini sağlamak için rutin servis bakımları arısında süt sağım odası ekipmanlarının...

Uygun yeni doğan kuzuların yönetimi yoluyla kuzu hastalıklarının önlenmesi

Uygun yeni doğan kuzuların yönetimi yoluyla kuzu hastalıklarının önlenmesi

Çözüm başlığı: Uygun yeni doğan kuzuların yönetimi yoluyla kuzu hastalıklarının önlenmesi Amaç:Kuzuların belirli hastalıklara karşı korunması ve uygun gelişimlerinin temellerini atılabilmesi için doğumdan hemen sonra kuzuların bakımı ve yönetimi.Tanım: Yeni doğan...

Çiftliklerin sağlık planını düzenlemek, sağlık yönetimi için ayrıntılı veri tutma / Hatırlatıcı almak için akıllı telefon ve/veya bilgisayar uygulamalarının kullanımı

Çiftliklerin sağlık planını düzenlemek, sağlık yönetimi için ayrıntılı veri tutma / Hatırlatıcı almak için akıllı telefon ve/veya bilgisayar uygulamalarının kullanımı

Çözüm başlığı:Çiftliklerin sağlık planını düzenlemek için sağlık yönetimi için ayrıntılı veri tutma / Hatırlatıcı almak için akıllı telefon ve/veya bilgisayar uygulamalarının kullanımı Amaç: Sürünün sağlık yönetimini iyileştirilmesi. Sağlık sorunları ve yanlış ilaç...

Otlatılan hayvanlarda parazit yönetimi

Otlatılan hayvanlarda parazit yönetimi

Çözüm Başlığı: Otlatılan hayvanlarda parazit yönetimi Amaç: Parazitli hayvanlar tarafından bırakılan ve bitki örtüsü üzerindeki parazitleri ve yaşam formlarını otlayan hayvanlarda, enfeksiyon döngüsünün kırılabilmesi için yönetim önlemleriTanım: İç ve dış parazitlerin...

Toklular İçin Tipik Yaştaki Canlı Ağırlıklar

Toklular İçin Tipik Yaştaki Canlı Ağırlıklar

Çözüm Başlığı: Toklular İçin Tipik Yaştaki Canlı Ağırlıklar Amaç: İlk çiftleşmede koyunlarda doğurganlığı sağlamak. Standart yaştaki canlı ağırlık referanslarından damızlık kuzuları sıralamak.Tanım: Damızlık kuzuların seçimi üç dönemde gerçekleşir: Sütten kesme:...

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca Rumence

Makale Kategorileri

  • Makale Filtresi

Close Bitnami banner
Bitnami