Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Merada hedeflenen drenaj sistemi

Çözüm başlığı:Merada hedeflenen drenaj sistemi

Amaç:Meralarda meydana gelen farklı topallık nedenlerine kesin çözümler sunmak

Tanım:

Yağışın olduğu mevsimlerde ıslak meralar, ayaklardaki mikrobiyal aktiviteyi artırabilir, tırnaklar arasındaki dokuda bozulmaya, tırnak çürümesine ve eklem iltihabına neden olabilir. Mera zemininden kaynaklanan topallığı önlemek için koruyucu önlemler gereklidir. Bu amaçla meralarda çok düşük maliyetle yapay setler veya dik eğimli alanlar oluşturulabilir.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan ketegorisi: Hepsi

Sorun: Topallık

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Türkiye

 

Nasıl uygulanır

Meranın çeşitli bölümlerinde yer alan yüksek drenaj kabiliyetine sahip kum veya çakıldan oluşturulan yapay dinlenme tümsekleri, mikrobiyal büyümeyi önleyecek ve mera neminden kaynaklanan topallığı azaltacaktır.

Beklenen faydalar

Mera neminin neden olduğu topallığın azaltılması, hayvan refahını ve üretkenliği iyileştirecek, tedavi maliyetlerini ve kullanılan antibiyotik sayısını azaltacaktır.

Maliyet-fayda analizi

Çayırda yapay bir set inşa etmek, hayvan ayak sağlığını ve genel refahını iyileştirecektir. Hayvanlarda daha az topallık ve ayak sorunları olacak, bu da ilaç kullanımını, veteriner hizmet maliyetini ve laboratuvar maliyetini azaltacaktır.

Sürdürülebilirlik analizi

Merada suni setler kullanmak ayak problemlerini azaltmaya yardımcı olacak ve bu daha sağlıklı hayvanlar sağlayacaktır. Bu, çiftçilerin imajını ve hayvan refahını iyileştirecektir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Maliyetlerin düşmesi
  • Dinlenme alanları meraya zarar vermeyecek şekilde oluşturulmalıdır.
  • İyi taşıma işletmeleri
Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, food and rural affairs-leaflet,

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca