Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Kaba yem analizi protokolü

Çözüm başlığı: Kaba yem analizi protokolü

Amaç: Silaj/kaba numunelerin toplanması ve test edilmesi için laboratuvara gönderilmesi, yem analizlerinin yorumlanması ve metodoloji hakkında tavsiyelerde bulunulması.

Tanım:

Silaj ve saman gibi yemler, Birleşik Krallık’taki çoğu koyun rasyonunun temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, besleme gereksinimlerinin rasyondan karşılanması ve gereken koşullarda silajın uygun konsantre yemler ile birlikte en iyi şekilde nasıl tamamlanacağının bilinmesi için analiz yapılması hayati önem taşımaktadır.

Bu çözüm, yem analizinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla videolar ve bilgi sayfaları sunmaktadır.

Nasıl uygulanır:

Bilgi sayfaları ve videolar, düzenli bir şekilde yem analizinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler içerir.

Kılavuzlar nasıl numune alınacağını, laboratuvarda hangi analizlerin gerekli olduğunu, sonuçların yorumlanmasını ve işletme içerisindeki görsel değerlendirmeyi içerir.

Videolar

Bilgi sayfası

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Hepsi

Konu: Kaba yemin besin değeri (Koyun)

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Birleşik Krallık

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Beklenen faydalar:

  • Sonuçların nasıl örnekleneceği ve yorumlanacağı ile ilgili kılavuz tarafından sağlanan yem analizinin geliştirilmesi
  • Yem analizi, besleme gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için rasyonun tam olarak değerlendirilmesini sağlar. Üretim ve verimliliği artırır.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

  • Analiz sonuçları laboratuvardan alınmalıdır
  • Analiz maliyeti

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca