Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Çözüm başlığı:Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Amaç:Bir sürüdeki OPA, MV veya Johnes hastalığını belirlemek ve etkilerini azaltmak için önlemler almak.

Tanım:

Bu çözüm, bir sürüde OPA, MV veya Johnes hastalığının nasıl tanımlanacağına ve bunların etkilerini azaltmak için hangi önlemlerin alınmasına ilişkin bir dizi bilgi notları ve video pratiği sunar.

OPA

MV

Johnes

Konu: Sağlık

Üretim Sistemi: Etçi/Sütçü

Hayvan kategorisi: Koyun

Konu: Vücut kondisyonun düşük olması (koyun ve damızlık)

Koyunlardaki düşük vücut kondisyon skoruyla ilgili olarak iceberg hastalığı hakkında bilgiye ihtiyaç vardır.

Çözüm düzeyi: Bilgi/Uygulama

Ülke: Birleşik Krallık

Nasıl uygulanır
 • Kilo kaybı için alternatif bir açıklama olmadığında hastalıklı koyunlar üzerinde araştırma yapın. Örneğin, iyi beslenmelerine rağmen sütten kesildikten sonra 1-2 ay içinde kilo alamayan koyunlar.
 • Testler tipik vakaların ölüm sonrası incelemesini içerebilir. Bu tanıya ulaşmanın en uygun yolu maliyetli olabilir. Kan/dışkı örnekleri alınabilir.
 • Bu hastalıkların bir sürüde nasıl ortaya çıkabileceğinin anlaşılması için örneğin:
  • Johnes – iştahı iyi olan, ancak kilo vermeye devam eden bir koyun
  • OPA – tedaviye yanıt vermeyen, aynı zamanda hasta görünümlü veya ani ölümler olarak da ortaya çıkabilen solunum yolu hastalığının kanıtı
  • MV – görünümü çok değişken olabilir ve artan pnömoni, kötü tutum, yürüyüşte değişiklik, mastitis, yüksek neonatal kayıplar ve kuzunun zayıf büyümesi oranlarını içerir.
 • Pozitif olan koyunlar damızlık olarak saklanmamalıdır.
 • Hastalık tehdidini en aza indirmek için adımlar atın, örn. stok yoğunluğunu azaltmak, barınma veya besleme sürelerini en aza indirmek.
 • Johnes hastalığı için aşılama yararlı olabilir, ancak hastalığın sürüden yok olması söz konusu değildir.
Beklenen faydalar
 • Hastalığın yaygınlaşmasının azaltılması, sürü verimliliğini, koyun refahını ve uzun ömürlülüğü arttıracaktır. Yedek damızlık, daha sağlıklı olacaktır.
 • Bazı durumlarda hastalığın ortadan kaldırılaması mümkün olmayabilir.

Maliyet-fayda analizi

Bir sürüdeki iceberg hastalıklarının etkisi büyük ölçüde değişir. Biyogüvenlik önlemleri kullanmanın ekonomik faydaları, sürü yaygınlığı, hangi iceberg hastalıklarının söz konusu olduğu, koyun çiftliğinin türü, çiftliğin karantinaya alma ve stokları test etme yeteneği ve hastalık taramasının maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.

Sürdürülebilirlik analizi

Johnes hastalığı bağırsaktaki besin emilimini etkileyeceğinden, bu çözüm koyun başına yem verimliliğini artırır. OPA ayrıca koyunların yem verimliliğini de genel olarak zayıflatarak etkileyecektir. Koyunlar vücut kondisyon puanını daha iyi koruyacağından daha az ek yem verilmesi gerekebilir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Hastalıkların yayılmasının sınırlanması/azaltılması önlemleri her zaman pratik olmayabilir.
 • Johnes hastalığına karşı aşılanan hayvanlar, kan testinde antikoru pozitif olacaktır.
 • OPA için tanısal kan testi eksikliği.
 • Johnes hastalığına ilişkin araştırmaların çoğu, iklimsel olarak Birleşik Krallık’tan farklı olan Avustralya’da yapılmıştır.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca