Sağlığın İyileştirilmesi

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler

Çözüm başlığı:Iceberg hastalığı hakkında pratik bilgiler Amaç:Bir sürüdeki OPA, MV veya Johnes hastalığını belirlemek ve etkilerini azaltmak için önlemler almak.Tanım: Bu çözüm, bir sürüde OPA, MV veya Johnes hastalığının nasıl tanımlanacağına ve bunların etkilerini...

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Çözüm başlığı: Biyogüvenlik ve iceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları Amaç: Sürülere MV, Johnes, CLA, OPA ve Border hastalığı bulaştırma risklerini azaltmak için en iyi uygulamayı ana hatlarıyla belirlemek.Tanım Sürü içerisinde iceberg hastalığının...

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Çözüm başlığı: Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması Amaç:Hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarını etkili ve pratik bir şekilde belirlemek Tanım: Doğru hayvan besleme, hayvanların optimum üretimi için gerekli olan tüm besin...

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Çözüm başlığı:Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu Amaç: Yapay emzirme ile beslenen hayvanların verimlerini arttırmakTanım: 8 bölümlük bir kılavuzdur: Yapay emzirme kullanımının avantajları ve dezavantajları Yeni doğan kuzularda sindirim...

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Çözüm başlığı: Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları Amaç: Bir sürünün besi kuzularının ve ikame kuzuların sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörlerin periyodik kontrolü.Tanım: Kılavuz 5 ana konuyu kapsamaktadır: Gıda Sağlık İşletme Refah Eğitim...

Koyunlar için kurt temizleme programı

Koyunlar için kurt temizleme programı

Çözüm başlığı: Koyunlar için kurt temizleme programı Amaç: Çiftçinin hayvanların vücut kondisyonunu korumasına veya iyileştirmesine yardımcı olacak bir kurt temizleme programına sahip olmak. Tanım: Hayvanların parazitlenebileceği farklı yaş dönemlerinde gözlemlenen...

Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi

Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi

Çözüm başlığı:Tırnak banyosunun tasarımı ve stratejisi Amaç: Topallık insidansını kontrol etmekTanım: Ayak Çürümesi Tedavisinde Önemli Noktalar Konu: Sağlık Üretim Sistemi: Etçi/Sütçü Hayvan kategorisi:Koyun/Damızlık Sorun: Topallık Çözüm düzeyi: Pratik Ülke: İspanya...

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Çözüm başlığı: Altılık yönetimi ve bağıl nem referansları Amaç: Koyun ağılındaki bazı çevresel koşulları kontrol etmek/değerlendirmek.Tanım: Excel dosyası. Bu çözüm, açık alan ve hayvan işletmleri de dahil olmak üzere çiftliğin farklı bölümlerindeki bazı çevresel...

Dış parazitlerin kontrol planı

Dış parazitlerin kontrol planı

Çözüm başlığı: Dış parazitlerin kontrol planı Amaç: kuzuları etkileyen ektoparazitleri bilinmesi, paraziti kontrol altına almak için en uygun ürünün kullanması ve koruyucu önlemlerin belirlenmesi.Tanım: Hayvanlarda kaşınma veya hasarın nedenini bilmek önemlidir. Bu...

İyi sağım uygulamları

İyi sağım uygulamları

Çözüm başlığı: İyi sağım uygulamaları Amaç: Sürüdeki verimli koyun sayısını ve süt üretimini artırmak.Tanım: Sorunsuz ve verimli bir sağım rutini için 12 altın kuralda özetlenebilecek farklı yönleri aynı anda çalışmak gerekir.Konu:Sağlık/Yönetim Üretim sistemi: Sütçü...

Sürü sağlık planı

Sürü sağlık planı

Çözüm başlığı: Sürü Sağlık Planı Amaç: Sürüyü izlemek ve hastalık, çiftçi stresi ve nakit kaybını azaltmak.Tanım: Konuların içeriği Biyogüvenlik İşletmelerin temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve sıçan imhası Parazit kontrolü Resmi kadavra toplama hizmetleri aracılığıyla...

Damızlık Toklular için Hedefli Seçici Tedavinin (TST) Kullanımı

Damızlık Toklular için Hedefli Seçici Tedavinin (TST) Kullanımı

Çözüm başlığı: Damızlık Toklular için Hedefli Seçici Tedavinin (TST) Kullanımı Amaç: Antelmintik ürünlere karşı direnci azaltmakTanım: TST, yalnızca antelmintik tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların tedavisine kullanılır. Algoritma (Mutlu faktör), her ay hayvanın...

Yüksek somatik hücre sayısı ve mastitisi önlemek için meme morfolojisinin değerlendirilmesi

Yüksek somatik hücre sayısı ve mastitisi önlemek için meme morfolojisinin değerlendirilmesi

Çözüm Başlığı: Yüksek somatik hücre sayısı ve mastitisi önlemek için meme morfolojisinin değerlendirilmesi Amaç: Meme iltihabı/enfeksiyonu açısından en yüksek risk altında olan veya yüksek somatik hücre sayısına (SCC) sahip süt üreten koyunları belirlenmesi.Tanım:...

Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar

Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar

Çözüm Başlığı:Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar Amaç: Parazitozu kontrol etmek için profilaktik önlemlerle birlikte terapötik tedaviyi geliştirilmesi.Tanım: Antelmintik tedavi stratejileri genellikle zamanlama, ilaç...

Antelmintik direncin azaltılması

Antelmintik direncin azaltılması

Çözüm başlığı: Antelmintik direncin azaltılması Amaç: Antelmintik dirençin - yönetim stratejileri, nasıl meydana geldiği ve bu durumun nasıl önlenmesi gerektiği anlayışını benimsettirmek.Tanım: Antelmintik direnç, mide solucanlarının antelmintik tedavi sonucunda...

Sürü biyogüvenliği

Sürü biyogüvenliği

Çözüm adı: Sürü biyogüvenliği - Sağlık planı geliştirmek Amaç: Sürü biyogüvenliği için en iyi uygulama kılavuzunu sunmak.Tanım: Hastalıklar (örneğin ayak çürüklüğü, CODD, iceberg hastalıkları,yavru atma) oldukça bulaşıcıdır ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Satın...

Dış Parazitlerin Kontrolü

Dış Parazitlerin Kontrolü

Çözüm başlığı:Dış parazitlerin kontrolü Amaç: Dış parazitleri kontrol etmek için en iyi uygulamaları sunmakTanım: Başlıca dış parazitler şunlardır: Kurtçuk istilası keneler bitler uyuz Dış parazitler olumsuz etki yapabilir hayvan - sağlık, refah ve performans işgücü...

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Çözüm başlığı: Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonu Amaç: Kritik enfeksiyondan kaçınmak için parazitlerin ve larvaların optimal yaşam koşullarını azaltmakTanım: Tüm dünyada iç parazitler önemli ekonomik kayıplara neden olabilen en büyük sağlık sorunlarından...

Topallık

Topallık

Çözüm başlığı:Topallık Amaç: Topal kuzulara sahip olmamak.Tanım: Kuzu, sütten kesime kadar anası ile birliktedir, sonrasında besiye alınır.Konu: Sağlık Üretim sistemi: Sütçü / Etçi Hayvan kategorisi: Koyun/Kuzu/Damızlık Sorun: Topallık Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik...

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Makale Kategorileri

  • Makale Filtresi

Close Bitnami banner
Bitnami