Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca Macarca Rumence

Eurosheep Hakkında

Daha verimli sürüler için sağlık uygulamaları anahtar bilgi notları

EuroSheep: Koyun yetiştiriciliğinde deneyimlerin paylaşılması

EuroSheep et ve süt koyunu yetiştiriciliği ile ilgili tematik bir ağdır EuroSheep’in amacı, AB ve Türkiye koyun üretimindeki tedarik zincirinin tüm aşamalarında çiftçiler ve ilgili paydaşlar arasında mevcut bilgi alışverişini sağlamaktır. Bu bilgi ve uzmanlık alışverişi, sektörün mevcut ihtiyaçlarına dayalı olarak sürü karlılığını artırmak için sürü sağlığı ve beslenme yönetimi olmak üzere 2 ana tema üzerine odaklanmaktadır.

EuroSheep: çok katılımlı bilgi alış verişini teşvik edici çalıştaylar

EuroSheep, Avrupa çapında araştırmacılar, çiftçiler ve danışmanlar arasında kalıcı bilimsel ve pratik bilgi alışverişini sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeylerde çok katılımlı ve disiplinler arası bir yaklaşımla EuroSheep, koyunculukta karlılığın iyileştirilmesi için yenilikçi ve en iyi teknik ve teknolojilerin uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını teşvik edecektir. Bu ağ tüm ülkelerdeki koyun yetiştiricilerine ve ilgili paydaşlara açıktır. Bu proje kapsamında birçok ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştay, yayın ve etkinlik gerçekleştirilecektir. EuroSheep, SheepNet tarafından başlatılan Avrupa koyun sektörü paydaşları arasındaki dinamik bilgi alışverişini devam ettirmektedir.

EuroSheep (Koyun endüstrisi aktörleri ve paydaşları arasında hayvan sağlığı ve beslenmesine ilişkin interaktif ve yenilikçi bilgi alışverişi için oluşturulan bir Avrupa ağı) Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma programı tarafından finanse edilmektedir (1,99 milyon €). Idele (Fransa) liderliğindeki bu 3 yıllık proje, Ocak 2020’de başlamış olup Aralık 2022’ye kadar devam edecektir. EuroSheep’te İrlanda, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere sekiz ülke yer almakta ve bu ülkeler Avrupa’daki koyun yetiştiriciliğinin % 80’ini temsil etmektedir. Bu kapsamda birçok ulusal ve uluslararası çalıştay, yayın ve etkinlik planlanmaktadır, bu nedenle katılmak veya bilgi almak isterseniz kayıt olmaktan çekinmeyin! EuroSheep tüm ülkelere, paydaşlara ve koyun üreticilerine açıktır.

EuroSheep ilk proje toplantısını Ocak 2020’nin sonunda Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirdi ve proje ortakları önümüzdeki 3 yıl için çalışma planını tasarladılar. Maalesef, mevcut COVID-19 acil durumu nedeniyle bu planlar değişmek zorunda kaldı, ancak sizi projedeki her türlü gelişmeden haberdar edeceğiz.

EuroSheep: kim ve nasıl?

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca Macarca Rumence