Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Stratejik besleme protokolü

Çözüm başlığı: Stratejik besleme protokolü

Amaç: Laktasyon döneminde yetiştiricilere bazı temel besleme kavramlarını sağlamak

Tanım:

Laktasyondaki koyunlar süt verim düzeyine, laktasyonun seyrine ve sütün kimyasal bileşimine göre beslenmelidir. Koyun sütü protein, yağ, mineral ve enerji içeriği bakımından inek sütüne göre oldukça yüksek besin madde içeriğine sahiptir.

Koyun sütü, koyunların üreme mevsimi nedeniyle genellikle mevsimlik olarak üretilmektedir. Koyun sütündeki katı maddeler mevsim ilerledikçe azalır, ve süt katısı erken laktasyonda yüksek, laktasyon sonunda ise sıcak havalar ve kalitesiz meralar nedeniyle düşüktür. Bu nedenle sütün fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretim koşullarına ve bireysel özelliklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, süt koyunlarının laktasyon döneminde besin gereksinimleri çok yüksektir.

Optimum laktasyon için yeterli besleme, uygun rasyonlar gerektirir, ancak yetersiz besleme hem günlük süt üretimini hem de laktasyon süresini azaltabilir. Bu durum, besin madde gereksinimlerinin, yem alımının ve yemin besin madde içeriğinin tahmin edilmesini içerir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Koyun

Sorun: Sütün bileşimi (yağ ve protein içeriği)

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Türkiye

 

concentrate
Nasıl uygulanır
  • Rasyonun düzenlenmiş besin madde içeriği için laktasyonun ilk 6-8 haftasında ve laktasyonun son 4-6 haftasında süt bileşimini analiz edin.
  • Laktasyon verimini azaltmak için laktasyonun son 4-6 haftasında daha düşük protein içerikli yem kullanın.
  • Gerekli protein seviyesi, canlı ağırlığa ve laktasyon verimine bağlıdır. Bu nedenle, yüksek verimli koyunlarda toplam proteinin büyük bir kısmı süt üretimi için kullanılır. Sütteki protein oranını artırmak için protein içeriği yüksek yemler kullanın.
  • Yağ oranını arttırmak için selüloz içeriği yüksek (daha fazla saman) rasyonlar kullanın.
  • Rasyonları, ekte verilen besin gereksinimlerine göre düzenleyin.
  • VKS’nin düşmesini, özellikle yoğun yetiştirmeyi önlemek için laktasyonun ilk 1/3’ünde ek yemleme (200g/gün/baş) yapın.

Beklenen faydalar
  • Özellikle peynir üretimi için süt verimi ve kalitesinin arttırılması
  • Arttırılmış performans
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Bileşenlerin besin madde içeriği standartların dışında olabilir
  • Süt bileşenlerinin analizi için giderler

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca