Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

Çözüm başlığı: İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

Amaç: Kuzulama yüzdesi ve verimliliğin belirlenebilmesi için damızlık besleme ve yönetimi önemlidir. Canlı ağırlık hedefi ve üreme sonuçlarına ulaşmaya devam etmek için yeterli besleme gereksinimini sağlamak, damızlık besleme rejiminin planlanması ve yönetimi.

Tanım:

Bu kılavuz, koyun ve kuzuların besleme gereksinimlerinin ve canlı ağırlık hedefinin nasıl karşılanacağı konusunda tavsiyeler sağlayacaktır. Damızlık koyun olarak kullanılacak ise, koyunlar iyi ve hedeflere uygun bir şekilde yetiştirilmelidir. Tokluların (7 aylık yaş) çiftleşme sırasında canlı ağırlığının %60’ına veya ergin hayvanların (18 aylık yaş) %80′ nine ulaşmaya dayalı canlı ağırlık hedeflerinin faydalı olduğu kanıtlanmıştır.
Damızlık yetiştirme için hedefler: Koyunlar iyi bir damızlık koyun olacaklar ise iyi yetiştirilmeli ve hedeflere uygun olmalıdır. Toklular (7 aylık yaş) çiftleşme sırasında canlı ağırlığının (MBWT) %60’ına veya ergin (18 aylık yaş) olarak %80’ine ulaşmaya dayalı canlı ağırlık hedeflerinin faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Damızlık

Sorun:1 yaşında ilk kuzulama için büyütme hedefleri

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Türkiye

 

Nasıl uygulanır

Wales Et promosyonu kitapçığı “ömür boyu üretim için koyun besleme” ve “Koyun Besleme Bilgi Formu”, ömür boyu damızlık besleme ve yönetimi gibi diğer faktörler hakkında tavsiyeler sağlar.

Beklenen faydalar

İyileştirilmiş damızlık performansı ve daha fazla karlılık.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Tavsiyeler yetiştiricinin durumuna, yetiştirme sistemine, iklim faktörlerine, ırklara bağlıdır ancak ilkeler, damızlıklar için doğru besleme yönetimi içinde uygulanabilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca