Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Çözüm başlığı: Biyogüvenlik ve iceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Amaç: Sürülere MV, Johnes, CLA, OPA ve Border hastalığı bulaştırma risklerini azaltmak için en iyi uygulamayı ana hatlarıyla belirlemek.

Tanım

Sürü içerisinde iceberg hastalığının bulaşma riskini azaltmak için biyogüvenlik önlemlerine ilişkin öneriler (bilgi sayfaları ve videolar).

Nasıl uygulanır:

 • Belirli bir biyogüvenlik önlemini uygulamaya koymadan önce, bu hastalıklardan herhangi birinin sürüde mevcut olup olmadığının farkında olmak önemlidir. Sürü için bir biyogüvenlik planı geliştirin ve hastalığa yakalanma riskinin en yüksek olduğu yerlere bu planı uygulayın örneğin: hayvanlar, çiftlik sınırları, ziyaretçiler/ araçlar.
 • Satın alınan hayvan sayısını minimumda tutun.
 • Mümkünse, onay verilmiş (MV ve Johnes hastalığı) veya gözlemlenen sürülerden (MV ve Johnes hastalığı) satın alın.
 • Karantinada kalan ve kan testi olan hayvanlar (MV, Johnes, CLA, Border disease). Satıcıları, satış öncesi test yapmaya teşvik edebilir.
 • OPA için akciğerlerin ultrason taraması dikkate alınmalıdır.
 • Satın alınan hayvanların hastalıkları ve ölümü ile ilgili araştırma yapın.

 

Bilgi sayfaları ve video bağlantıları

https://www.fas.scot/livestock/sheep/sheep-health/iceberg-diseases-in-sheep/

MV ve Johnes için Koyun ve Keçi Sağlığı Planı Programı https://ww1.sruc.ac.uk/media/0yobgm4d/monitoring_scheme_rules_18_08_2020__1_-1.pdfMV

AHDB iceberg hastalığı el kitabı – https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Beef%20&%20Lamb/IcebergDiseases2225_190107_WEB.pdf

MV onay şeması – https://ww1.sruc.ac.uk/media/yopjma4t/mv_and_cae_accreditation_scheme_rules_and_conditions.pdf

Johnes onay şeması-https://ww1.sruc.ac.uk/media/rx3bhhdk/sghs_johnes_programme_rules.pdf

OPA akciğer taraması ile ilgilii bilgi – https://www.nadis.org.uk/disease-a-z/sheep/ovine-pulmonary-adenocarcinoma-opa/

Konu:Yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Hepsi

Konu: Biyogüvenlik yönetimi- İceberg hastalıklarıyla ilgili biyogüvenlik uygulamasında eksiklikler olduğundan ele alınması gereken bir konudur.

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Birleşik Krallık

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar
 • İceberg hastalığının işletmenin dışında tutulması üretim kayıplarını engelleyecek, damızlık hayvanların yaşama sürelerini uzatacak ve aynı zamanda hayvanların refahını da güvence altına alacaktır. Yetiştirilen damızlıklarda hastalıkların görülmemesi
 • Satılık hayvanlarda hastalık olmaması. Yüksek sağlık statüsü değer kazandırabilir.

Maliyet-fayda analizi

Bir sürüdeki iceberg hastalıklarının etkisi büyük ölçüde değişir. Biyogüvenlik önlemleri kullanmanın ekonomik faydaları, sürü yaygınlığı, hangi iceberg hastalıklarının söz konusu olduğu, koyun çiftliğinin türü, çiftliğin karantinaya alma ve stokları test etme yeteneği ve hastalık taramasının maliyetleri gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.
Gelen hayvanları bazı iceberg hastalıkları için yeterli hassasiyet ve özgüllükle taramak, hastalıklı stok satın alma olasılığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlave hayvan satın almamak daha iyi bir çözüm olabilir ancak her çiftlik için uygun değildir.

Sürdürülebilirlik analizi

Johnes hastalığı bağırsaktaki besin emilimini etkileyeceğinden, bu çözüm koyun başına yem verimliliğini artırır. Koyunlar vücut kondisyon skorunu daha iyi koruyacağından daha az ek yem verilmesi gerekebilir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

 • Karantina tesisleri mevcut olmalıdır.
 • Biyogüvenlik sınırlarının etkili olması önemlidir.
 • Hangi hastalık(lar)ın öncelikli olacağı maliyete bağlı olarak karar vermek gerekebilir.
 • OPA için tanısal kan testinin olmaması.
 • Akciğerlerin ultrason taraması, OPA’nın var olup olmadığı hakkında bilgi vermez.
 • Hastalıkların doğası nedeniyle test duyarlılığı ve özgüllüğü idealden daha düşüktür örn. CLA ve Johnes.
 • Hayvanın değerine göre test maliyeti.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca