Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Beslenme /Mera Yönetimi

Çözüm Adı: Rotasyonel otlama kuralları ve QMS çubuğu

Ülke : Büyük Britanya

Sütçü / EtçiKoyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Endüstriyel bilgi

ÇözümDüzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Aşımda koyunlarda beslemenin iyileştirilmesine yönelik mera kalitesinin ve verimliliğinin artırılması

Tanım:

  • Farklı dönemlerde sürülerin farklı meralarda yer değişmeleri otlağın kalitesini yeni çıkan otların miktarını ve bunun sürü tarafından kullanım miktarını etkiler.
  • Özellikle de aşağıda belirtilen 3 hususa dikkat edilmesi, size çiftliğinizde mevcut otlama alanında hayvanlarınızın ne kadar otlayacağını verir,

i) Kalibre edilmiş bir çubuk ile bir hektardaki otun kuru madde içeriğini saptamanıza yardımcı olur.

ii) Hedefteki kalıntı otun miktarını saplamanıza yardımcı olur. Buda yıl içindeki mevsime ve zamana bağlıdır.

iii) Sürünün yılın belli dönemindeki enerji ihtiyacını hesaplayabilirsiniz. 

 

  • Böylelikle kritik dönemlerde kaliteli meralar üzerinde otlama ve kontrolünü sağlayabilirsiniz

Beklenen Faydalar: Mera kalitesinin ve kullanımının artırılması

Ön Koşullar/Limitler: (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman, vb.)

  • Otun nasıl ölçüleceğinin eğitimi, elektirikli çit sisteminin çifliğinizde kullanılması
  • Rotasyonel otlama tecrübeye bağlıdır.
  • Birbilgisayar yazılım çok faydalıdır,daha iyi planlama yapabilirsiniz ama zaruri değildir.
  • Zaman büyük bir sınırlamadır; çiftçilerin otları ölçmek için zamanı ayırması gerekiyor

Bilimsel Temel:

McWilliam, E. L., Barry, T. N., Lopez-Villalobos, N., Cameron, P. N., & Kemp, P. D. (2004). The effect of different levels of poplar (Populus) supplementation on the reproductive performance of ewes grazing low quality drought pasture during mating. Animal Feed Science and Technology, 115(1–2), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2004.03.006

 

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
üretkenlik
dölverimi
daha az yavru atma
düşük ölüm oranı
daha az iş gücü
daha iyi iş gücü organizasyonu
daha iyi yem yönetimi
çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm bir çok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Hayır

Anılan çubuk Yeni Zelanda’da geliştirildi ve Birleşik Krallık’ta oldukça iyi çalışıyor. Sıcak iklimler için değişiklik yapmaları gerekmektedir. Ek olarak otlatma kurallarının farklı iklim senaryoları için uyarlanması gerekebilir.

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

 

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engelle rvar mı?

 

 

 

 

 

İş gücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

1 gün- 1 hafta

 <1 gün

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliği için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

 0

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

 

Mevcut üretim  dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Çit ve su alt yapısı

 

       

 

Bilgi/Yetenek –Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Evet

       

 

Eğitimiçin ne kadarzamanihtiyaçvar?

1 gün – 1 hafta

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Kamu erişimi

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı var mı?

Rotasyonel otlatma iyi planlanmalı ve mevsim şartlarına uyarlanmalıdır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Ülke

Fransa, İspanya, İtalya

Çözüm No/Adı

 13 – Rotasyonel otlama kuralları ve QMS çubuğu

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

İtalya’da bir çiftçi tarafından, İspanya’da bir danışman tarafından ve Fransa’da bir çiftçi (bir çiftlikte) ve bir deney istasyonundaki danışmanlar tarafından test edildi.

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Otlak yönetimini iyileştirin ve çim kullanımını optimize edin

Uygulaması kolay mıydı?

Fransa – evet, İtalya – hayır, Ispanya – aşağı yukarı

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Yetkinlik eksikliği

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet-Hayır

Evet is, nasıl?

Uzun boylu çimen için ağır plaka ve uzun çubuk; fark yoğunluğu-çimen yüksekliği kalibrasyon denklemleri; Bir önyükleme işareti kullanılarak basitleştirilebilir.

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J L ? İtalya 2/5, Fransa ve İspanya 4/5

Çıktıları nelerdi?

Pratik ve taşıması kolay bir ürün, farklı ülkeler için gerekli referanslar mevcut. Rotasyonel otlatma toprağın organik maddesi, bitki biyoçeşitliliği, ot verimi ve otlatma mevsimi süresine faydalı olabilir

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

İlginç fakat uygulanması için adaptasyonu gerekli

İlginç bir çözüm değil

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

İspanya uygulamaya devam edecek tek gruptu

Hayır ise neden?

Fransa ve İtalya  çok zahmetli buldular ve daha otomatik araçlar kullanmasını önerdiler

Yorum ve eklemek istedikleriniz

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence