Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Muhafaza yöntemleri için pratik bir kılavuz

Çözüm başlığı: Muhafaza yöntemleri için pratik bir kılavuz

Amaç: Hayvan beslemede kaba yemlerin muhafazası için pratik bir kılavuz sağlamak

Tanım:

Kaba yemler, sınırlı ve yetersiz mera koşullarının neden olduğu kıtlık dönemlerinde veya ek yemleme olarak (örneğin, baklagillerle takviye edildiğinde) çiftlik hayvanlarını beslemek için muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilmiş kaba yemler saman, haylaj ve silaj şeklinde olabilir.

Birçok tekniğin kaba yemleri depolamada etkili yolları olduğu kanıtlanmış olsa da, en iyi ihtimalle, muhafaza edilmiş yemlerin, taze yemlere göre besin değeri ve yüksek sindirilebilir besin madde içeriği (şeker, protein ve yağ) kaçınılmazdır. Kaba yem muhafazasında amaç, hasattan hemen sonra başlayan kayıpları en aza indirmeye odaklanmaktır.

Bir koruma tekniği seçme sürecinde, belirli bir prosedür için yemin uygunluğunu, depolama kapasitesini, hava koşullarını ve muhafaza edilen yemin kullanım amacı göz önünde bulundurmalıdır. Seçilen koruma tekniği, besin koruma verimliliğini en üst düzeye çıkarmalı ve üretim maliyetlerini en aza indirmelidir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Koyun

Sorun: Kaba yem üretiminin muhafazası (koyun)

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Türkiye

 

Nasıl uygulanır
 • Kurutma, kaba yem için en uygun yöntem olacaktır.
  • saman yapımı için önemli noktalar ekte yer almaktadır.
 • Silaj ve/veya haylaj yapımı da tavsiye edilir.
  • Her bir koruma yönteminin açıklaması ekte yer almaktadır.

 • Buğdaygil çeşitleri silaj, baklagiller ise haylaj olmalıdır.
 • Hasat sonrası solma veya küf oluşumunu önlemek için organik asitler veya mikrobiyal inokulantlar gibi koruyucu katkı maddelerinin kullanılması gereklidir.
 • Kuruduktan sonra iyi havalandırılmış bir ortamda depolama gereklidir.
Beklenen faydalar
 • Konsantre yemlere göre daha düşük bir besleme değerine sahiptir.
 • Doğru dönemde hasat edilir ve uygun bir şekilde depolanırsa, kaba yemdeki proteinin çoğu korunacaktır böylelikle protein takviyesi satın alma gereksinimleri azaltılacaktır.
 • Yem maliyetlerinin azaltılması, kaliteli bir ot kaynağı ve kış aylarında besin eksikliklerini tamamlamak.
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Koruma sırasında işgücünün artmasına neden olur
 • Yem türlerine göre gereksinimler değişiklik gösterebilir
 • Baklagillerin silajlanması daha kolay küflenmeye neden olabilir
Bilgi kaynağı / Faydalı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca