Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca Macarca Rumence

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE KOYUNCULUK ENDÜSTRİSİ

Daha verimli sürüler için sağlık uygulamaları anahtar bilgi notları

Avrupa ve Türkiye’de Mevcut Koyun Yetiştiriciliğinde önemli işletmeler daha çok düşük verimli ve daha az tercih edilen bölgelerde yoğunlaşmaktadır.

Koyun yetiştiriciliği çoğu Avrupa ülkesinde yapılmakta ve Avrupa tarım sektörünün genel çıktısında önemli bir paya sahiptir. Yeni Zelanda ve Avustralyanın toplamından daha fazla koyun Avrupa’da bulunmaktadır. Avrupa’da, 2013’teki son resmi sayımda (Eurostat 2013) yaklaşık 854.000 çiftlik ve 85 milyon koyun bulunbmakta Türkiye’de ise yaklaşık 190.000 çiftlik ve 38.7 milyon baş koyun bulunmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). Bununla birlikte, Avrupa sürüsü bile 2013’ten bu yana yaklaşık 87 milyon başla sabit kalmakta (Institut de l’Elevage 2018)ve 2000’den bu yana düzenli bir düşüşün ardından bazı alanlarda koyun endüstrisinin sürdürülebilirliği için kritik bir seviyeye ulaştığı bildirilmektedir.

Koyun üretimi, toplum için kilit bir rol oynamaktadır

Koyun yetiştiriciliği çoğunlukla doğrudan et veya süt üretimiyle ilgili ekonomik faaliyetler ve yerel ekonomiye verdikleri destek nedeniyle dezavantajlı bölgelerde insan nüfusunun korunmasında önemli bir rol oynamaktadır,
Koyun yetiştiriciliği, toplum için temel ekosistem hizmetlerinin sağlanması için de çok önemlidir: topraktaki karbonun sabitlenmesi, mahsul üretimi için besin döngüsü, vb. Koyunlar, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ormanlık alanlarda düşük yoğunluklu otlatma uygulamaları ve çalıların temizlenmesi yoluyla orman yangınlarının önlenmesinde de fayda sağlamaktadır Böylece, koyun varlığı peyzajın imajına katkıda bulunur ve gıda üretimi ve agroekolojinin zorluklarına (sürdürülebilir ekonomik faaliyet, arazilerin doldurulması ve çevreye saygı) yanıt verir.
Avrupa ve diğer ilişkili ülkelerde koyun yetiştiriciliği endüstrisinin geleceği, çeşitli zorluklara cevap verme kapasitesinden büyük ölçüde etkilenecektir: ekonomi: düşük karlılık; kısmen iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel değişiklikler; ve yeni toplumsal beklentiler.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, hayvan sağlığı ve beslenme yönetimi, çiftçiler tarafından kullanılabilecek temel unsurlardır
Sistemi daha sağlam hale getirerek iyi sağlık ve beslenme yönetimi, çiftliklerin dayanıklılığını artırmak ve gelecekteki iklim değişikliği endişelerini gidermeye yardımcı olmak için temel faktörlerdir.

Koyun çiftlikleri, adaptasyon ihtiyaçları

EuroSheep projesine dahil olan ülkelerdeki toplam koyun ve anaç varlığı(milyon) (Eurostat, 2019; TUİK, 2019)

 

Ülkeler

Toplam koyun (milyon)

Anaç

(milyon)

Türkiye 38.70 26.92
İngiltere 21.80 13.53
İspanya 15.37 11.00
İtalya 7.00 6.09
Fransa 7.11 5.33
İrlanda 3.91 2.64
Yunanistan 8.31 6.64
Macaristan 1.06 0.78

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca Macarca Rumence