Sürü Yönetiminin İyileştirilmesi

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Biyogüvenlik ve İceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları

Çözüm başlığı: Biyogüvenlik ve iceberg hastalıkları için en iyi uygulama kılavuzları Amaç: Sürülere MV, Johnes, CLA, OPA ve Border hastalığı bulaştırma risklerini azaltmak için en iyi uygulamayı ana hatlarıyla belirlemek.Tanım Sürü içerisinde iceberg hastalığının...

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Çözüm başlığı: Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü Amaç: Yetiştiriciler için kuzularda sütten kesim stresini azaltmak amacıyla ek yemle konusunda bir protokol sağlamakTanım: Sütten kesim, sadece koyun-kuzu ilişkisi açısından değil, kuzu sağlığı üzerindeki...

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Çözüm başlığı: Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS Amaç: Sürülerinin besleme gereksinimleriyle ilgili sorunları olan yetiştiriciler için pratik ve uygulanabilir bir araç sağlamak.Tanım: Koyunlarda vücut kondisyon skoru (VKS),...

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Çözüm başlığı:Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu Amaç: Yapay emzirme ile beslenen hayvanların verimlerini arttırmakTanım: 8 bölümlük bir kılavuzdur: Yapay emzirme kullanımının avantajları ve dezavantajları Yeni doğan kuzularda sindirim...

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Çözüm başlığı: Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları Amaç: Bir sürünün besi kuzularının ve ikame kuzuların sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörlerin periyodik kontrolü.Tanım: Kılavuz 5 ana konuyu kapsamaktadır: Gıda Sağlık İşletme Refah Eğitim...

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Altlık yönetimi ve bağıl nem referansları

Çözüm başlığı: Altılık yönetimi ve bağıl nem referansları Amaç: Koyun ağılındaki bazı çevresel koşulları kontrol etmek/değerlendirmek.Tanım: Excel dosyası. Bu çözüm, açık alan ve hayvan işletmleri de dahil olmak üzere çiftliğin farklı bölümlerindeki bazı çevresel...

İyi sağım uygulamları

İyi sağım uygulamları

Çözüm başlığı: İyi sağım uygulamaları Amaç: Sürüdeki verimli koyun sayısını ve süt üretimini artırmak.Tanım: Sorunsuz ve verimli bir sağım rutini için 12 altın kuralda özetlenebilecek farklı yönleri aynı anda çalışmak gerekir.Konu:Sağlık/Yönetim Üretim sistemi: Sütçü...

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Çözüm Başlığı: Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi Amaç: Otlatma sezonunu uzatmak için; sunulan kaba yemlerin kalitesini artırmak; çiftliğin kendi kendine yeterliliğini artırmak; hayvancılık üretim maliyetlerinin...

“Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç

“Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç

Çözüm başlığı: “Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç Amaç: Otlatma rotalarının iyileştirmesi, rutin otlatma faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, rotaları, durakları ezberlemesi ve meraları daha sürdürülebilir bir şekilde...

Sürü sağlık planı

Sürü sağlık planı

Çözüm başlığı: Sürü Sağlık Planı Amaç: Sürüyü izlemek ve hastalık, çiftçi stresi ve nakit kaybını azaltmak.Tanım: Konuların içeriği Biyogüvenlik İşletmelerin temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve sıçan imhası Parazit kontrolü Resmi kadavra toplama hizmetleri aracılığıyla...

Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler

Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler

Çözüm adı: Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler Amaç: Dönüşümlü otlatmaya başlayan çiftçilere yardımcı olmak için bir çözüm sağlamak Tanım: Dönüşümlü otlatmaya başlamak için gerekli olan temel bilgilerin bir özetini içeren dört sayfalık bir A4 belgesidir....

Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Çözüm başlığı: Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı Amaç: Rasyonun homojenizasyonunu ve lezzetini geliştirmek. Vagon depolama ve karıştırma kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi için tek...

Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar

Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar

Çözüm Başlığı:Antelmintik tedavilerle mide-bağırsak nematodlarını kontrol etmek için kılavuzlar Amaç: Parazitozu kontrol etmek için profilaktik önlemlerle birlikte terapötik tedaviyi geliştirilmesi.Tanım: Antelmintik tedavi stratejileri genellikle zamanlama, ilaç...

Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi

Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi

Çözüm başlığı: Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi   Amaç: Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisini ortaya koymakTanım: Doğum (tek, ikiz, üçüz veya dördüz) ve yetiştirme tipi (örn: bir koyun tarafından kaç kuzunun yetiştirildiği)...

Dönüşümlü Otlatma Sistemleri (kurulması ve yönetimi)

Dönüşümlü Otlatma Sistemleri (kurulması ve yönetimi)

Çözüm başlığı: Dönüşümlü otlatma sistemleri (kurulması ve yönetimi) Amaç: Dönüşümlü otlatma sistemlerinin nasıl kurulacağının ve yönetileceğinin gösterimiTanım: Küme otlatma veya sürekli otlatma sistemleri, birçok koyun çiftliğinde yaygın olarak uygulanır. Koyunlar,...

Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Çözüm başlığı:Yem değeri yüksek ot silajı üretimi Amaç: Yem değeri yüksek silaj üretimi için gerekli çözüm yönetimleri sunmakTanım: Silajın yem değeri, sindirilebilirlikten etkilenen besleyici değer (ör. enerji konsantrasyonu) ve alım potansiyelinin bir...

Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim

Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim

Çözüm başlığı: Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim Amaç: İlk yavrularını 1 yaşında almak için tokluların yönetimiTanım: Tokluların sezon ortası kuzu üretim sistemleri, büyük bir maliyet gerektirir. Kuzunun yaşamı boyunca üreteceği karkas çıktısı...

Antelmintik direncin azaltılması

Antelmintik direncin azaltılması

Çözüm başlığı: Antelmintik direncin azaltılması Amaç: Antelmintik dirençin - yönetim stratejileri, nasıl meydana geldiği ve bu durumun nasıl önlenmesi gerektiği anlayışını benimsettirmek.Tanım: Antelmintik direnç, mide solucanlarının antelmintik tedavi sonucunda...

Sürü biyogüvenliği

Sürü biyogüvenliği

Çözüm adı: Sürü biyogüvenliği - Sağlık planı geliştirmek Amaç: Sürü biyogüvenliği için en iyi uygulama kılavuzunu sunmak.Tanım: Hastalıklar (örneğin ayak çürüklüğü, CODD, iceberg hastalıkları,yavru atma) oldukça bulaşıcıdır ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Satın...

Dış Parazitlerin Kontrolü

Dış Parazitlerin Kontrolü

Çözüm başlığı:Dış parazitlerin kontrolü Amaç: Dış parazitleri kontrol etmek için en iyi uygulamaları sunmakTanım: Başlıca dış parazitler şunlardır: Kurtçuk istilası keneler bitler uyuz Dış parazitler olumsuz etki yapabilir hayvan - sağlık, refah ve performans işgücü...

Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Çözüm başlığı: Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi Amaç: Kuzulama zorluğunu mümkün olduğunca azaltmak ve erken yaşta doğum yapan tokluların kuzusuna bakabilmesini ya da büyütebilmesini sağlamak.Tanım: Kötü besleme veya erken yaşta damızlıkta kullanma nedeniyle...

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

Çözüm Başlığı: İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri Amaç: İyi gelişmiş bir kuzu yetiştirmek ve birinci ile ikinci kuzulama arasındaki gün sayısını minimumda tutmak.Tanım: Kuzunun beslenmesi büyük ölçüde cins, genotip ve beklenen ergin canlı...

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonun yönetimi

Çözüm başlığı: Sindirim sisteminde parazit enfeksiyonu Amaç: Kritik enfeksiyondan kaçınmak için parazitlerin ve larvaların optimal yaşam koşullarını azaltmakTanım: Tüm dünyada iç parazitler önemli ekonomik kayıplara neden olabilen en büyük sağlık sorunlarından...

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Makale Kategorileri

  • Makale Filtresi

Close Bitnami banner
Bitnami