Beslemenin Yönetimi

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü

Çözüm başlığı: Kuzular için kademeli sütten kesim protokolü Amaç: Yetiştiriciler için kuzularda sütten kesim stresini azaltmak amacıyla ek yemle konusunda bir protokol sağlamakTanım: Sütten kesim, sadece koyun-kuzu ilişkisi açısından değil, kuzu sağlığı üzerindeki...

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması

Çözüm başlığı: Hayvanların kan testi ile yem katalog değerinin çapraz karşılaştırması Amaç:Hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarını etkili ve pratik bir şekilde belirlemek Tanım: Doğru hayvan besleme, hayvanların optimum üretimi için gerekli olan tüm besin...

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS

Çözüm başlığı: Koyunların besleme gereksinimleri belirleyebilmek için bir araç olarak VKS Amaç: Sürülerinin besleme gereksinimleriyle ilgili sorunları olan yetiştiriciler için pratik ve uygulanabilir bir araç sağlamak.Tanım: Koyunlarda vücut kondisyon skoru (VKS),...

İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi

Çözüm başlığı: İlkine kuzulamada damızlık besleme rehberi Amaç: Kuzulama yüzdesi ve verimliliğin belirlenebilmesi için damızlık besleme ve yönetimi önemlidir. Canlı ağırlık hedefi ve üreme sonuçlarına ulaşmaya devam etmek için yeterli besleme gereksinimini sağlamak,...

Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR’lerın kullanımı

Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR’lerın kullanımı

Çözüm başlığı:Yem içeriğinin değerlendirilebilmesi için taşınabilir NIR'lerın kullanımı Amaç: Çiftliklerde, geviş getiren hayvanları beslemek için kullanılan yemin besin madde içeriğini hızlı ve kesin bir şekilde yerinde değerlendirilebilmesiTanım: Ruminant beslemede...

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu

Çözüm başlığı:Yapay yetiştirmede kuzuların yönetimi için iyi uygulamalar kılavuzu Amaç: Yapay emzirme ile beslenen hayvanların verimlerini arttırmakTanım: 8 bölümlük bir kılavuzdur: Yapay emzirme kullanımının avantajları ve dezavantajları Yeni doğan kuzularda sindirim...

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları

Çözüm başlığı: Besi kuzuları için iyi yönetim uygulamaları Amaç: Bir sürünün besi kuzularının ve ikame kuzuların sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen faktörlerin periyodik kontrolü.Tanım: Kılavuz 5 ana konuyu kapsamaktadır: Gıda Sağlık İşletme Refah Eğitim...

Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler

Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler

Çözüm başlığı: Koyun sütündeki süt üre konsantrasyonunun yorumlanması için yönergeler İhtiyaç: Sütteki üre seviyeleri (rasyondaki dengesiz enerji/protein oranı)Tanım: Üre, geviş getiren hayvanların kanında, sütünde ve idrarında bulunan ve esas olarak rumende yem...

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Çözüm Başlığı: Kendi kendine tohumlanan baklagil türlerinin yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi Amaç: Otlatma sezonunu uzatmak için; sunulan kaba yemlerin kalitesini artırmak; çiftliğin kendi kendine yeterliliğini artırmak; hayvancılık üretim maliyetlerinin...

Sulla’nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Sulla’nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi

Çözüm başlığı: Sulla'nın (Sulla coronaria (L.) medik.) yem sistemlerine dahil edilmesi ve yönetimi Amaç: otlatma mevsimini uzatmak; kaba yem kalitesini artırmak; yem sisteminin sağlamlığını ve çiftliğin sürdürülebilirliğini geliştirmek için hayvancılık üretim...

“Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç

“Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç

Çözüm başlığı: “Wikiloc”- otlatma faaliyetlerini kaydetmek için ücretsiz bir araç Amaç: Otlatma rotalarının iyileştirmesi, rutin otlatma faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, rotaları, durakları ezberlemesi ve meraları daha sürdürülebilir bir şekilde...

Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler

Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler

Çözüm adı: Dönüşümlü otlatmanın uygulanması için yönergeler Amaç: Dönüşümlü otlatmaya başlayan çiftçilere yardımcı olmak için bir çözüm sağlamak Tanım: Dönüşümlü otlatmaya başlamak için gerekli olan temel bilgilerin bir özetini içeren dört sayfalık bir A4 belgesidir....

Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Çözüm başlığı: Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı Amaç: Rasyonun homojenizasyonunu ve lezzetini geliştirmek. Vagon depolama ve karıştırma kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi için tek...

Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi

Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi

Çözüm başlığı: Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisi   Amaç: Doğum ve yetiştirme tipinin kuzu performansına etkisini ortaya koymakTanım: Doğum (tek, ikiz, üçüz veya dördüz) ve yetiştirme tipi (örn: bir koyun tarafından kaç kuzunun yetiştirildiği)...

Dönüşümlü Otlatma Sistemleri (kurulması ve yönetimi)

Dönüşümlü Otlatma Sistemleri (kurulması ve yönetimi)

Çözüm başlığı: Dönüşümlü otlatma sistemleri (kurulması ve yönetimi) Amaç: Dönüşümlü otlatma sistemlerinin nasıl kurulacağının ve yönetileceğinin gösterimiTanım: Küme otlatma veya sürekli otlatma sistemleri, birçok koyun çiftliğinde yaygın olarak uygulanır. Koyunlar,...

Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Çözüm başlığı:Yem değeri yüksek ot silajı üretimi Amaç: Yem değeri yüksek silaj üretimi için gerekli çözüm yönetimleri sunmakTanım: Silajın yem değeri, sindirilebilirlikten etkilenen besleyici değer (ör. enerji konsantrasyonu) ve alım potansiyelinin bir...

Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim

Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim

Çözüm başlığı: Tokluların 1 yaşında doğum yapmalarını sağlayacak yönetim Amaç: İlk yavrularını 1 yaşında almak için tokluların yönetimiTanım: Tokluların sezon ortası kuzu üretim sistemleri, büyük bir maliyet gerektirir. Kuzunun yaşamı boyunca üreteceği karkas çıktısı...

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri

Çözüm Başlığı: İlkine Laktasyonda Damızlıkların Beslenme Gereksinimleri Amaç: İyi gelişmiş bir kuzu yetiştirmek ve birinci ile ikinci kuzulama arasındaki gün sayısını minimumda tutmak.Tanım: Kuzunun beslenmesi büyük ölçüde cins, genotip ve beklenen ergin canlı...

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Macarca İtalyanca Rumence

Makale Kategorileri

  • Makale Filtresi

Close Bitnami banner
Bitnami