Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Altlık yönetimi

ve bağıl nem referansları

Çözüm başlığı: Altılık yönetimi ve bağıl nem referansları

Amaç: Koyun ağılındaki bazı çevresel koşulları kontrol etmek/değerlendirmek.

Tanım:

Excel dosyası. Bu çözüm, açık alan ve hayvan işletmleri de dahil olmak üzere çiftliğin farklı bölümlerindeki bazı çevresel parametlerinin değerlendirilebilmesi için bir araç içermektedir. Kullanıcı, ahır içindeki sıcaklığı ve bağıl nemi (%) kaydeder, hayvanın canlı ağırlığı, altlık materyali ve havalandırma ile ilgili temel bilgileri sağlar.

Excel sayfası, belirli bir çiftlikte elde edilen sonuçların, çiftliklerde 150’den fazla farklı ölçümden elde edilen bir veri tabanından elde edilen verilerle karşılaştırılmasına olanak tanıyan bir kıyaslama aracıdır.

Konu:Sağlık/Yönetim

Üretim sistemi: Etçi/Sütçü

Hayvan kategorisi: Hepsi

Sorun: Topallık

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: İspanya

Nasıl uygulanır

Dosyayı indirin (ücretsiz). Çiftlikte ölçüleri alın.

Beklenen faydalar

Hayvan refahı ve sağlığının iyileştirilmesi

Maliyet-fayda analizi

Bu çözümün uygulanması için birkaç ek işçilik ve ölçüm cihazı gerekir. Bazı teknik tavsiyelere de ihtiyaç vardır. Hayvan refahını ve üretkenliğini artırır, dolayısıyla daha iyi sağlık durumu ve zooteknik indekslere yol açar.

Sürdürülebilirlik analizi

Bu çözümün uygulanması, amonyak yükündeki azalma nedeniyle daha iyi çevre koşullarına yol açar. Sonuç olarak, hayvanlar daha iyi bir sağlık durumuna ve daha iyi yem verimliliğine sahip olacaktır. Öte yandan, iyi altlık yönetimi, çevresel uygulamalara daha uygun, daha iyi bir gübre kalitesi üretecektir. Ayrıca çevre koşulları ne kadar fazla olursa, havalandırma gücü maliyeti o kadar az olur, dolayısıyla bu çözüm mekanik havalandırma cihazları bulunan binalarda enerji tasarrufu sağlayabilir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, daha iyi çevre koşulları nedeniyle hayvan refahı artmaktadır. Çiftlikteki işçiliği ve şirketin imajını iyileştirerek kötü kokuları azaltır ve meranın çekiciliğini artırır.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Nem ve sıcaklığın ölçülebilmesi için cihaz.

  • Microsoft excel 2016

Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca