Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Macarca Rumence

Diğer AB Projeleri

Proje

Proje Hakkında

Bağlantı

iSAGE

Koyun ve Keçi üretim sistemlerinin daha sürdürülebilir, rekabetçi ve dirençli olması için yenilikler isimli H2020 projesidir.

SMARTER

Küçükbaşlarda Direnç ve Etkinlik için Islah

Sheep to Ship LIFE

Ekolojik olarak sürdürülebilir bir koyun tedarik zinciri aramak: çevresel faydalar ve sonuçlar

SusSheP

Sürdürülebilir Koyun Üretimi

Grass To Gas

Meraya dayalı koyun yetiştiriciliğinde Sera Gazı Emisyonları ile mücadele stratejileri

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Macarca Rumence