Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Antelmintik dirençle nasıl başa çıkılacağına dair yönergeler

Çözüm başlığı: Antelmintik dirençle nasıl başa çıkılacağına dair yönergeler

Amaç: Antiparazit ilaçların kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir parazit kontrolünün sağlanması

Tanım:

Antelmintik ilaçlara direnç kazanmış bulaşıcı larva ve metaserkarya ile mücadele, yayılmanın nasıl önüne geçileceğini, enfeksiyon oranlarını azaltmayı amaçlayan stratejilerle birlikte hangi ürünlerin çiftlikte daha iyi etkinliğe sahip olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Bu çözüm, antelminktik direnci önlemek için bir dizi bilgi notları, kılavuzlar ve yayınlar sunar.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Etçi

Hayvan kategorisi: Hepsi

Konu: İç parazitler (Koyun ve damızlık)

Kurtlar ve parazitlerin, antiparaziter ilaçlara karşı direnç sağlaması ile ilgili sorunları ele almasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çiftlik ekonomilerini korumak için kalıntılardan uzak durmakla muameleyi uygulamak arasındaki sinerjide bir çelişki olabilir.

Çözüm düzeyi: Bilgi/Uygulama

Ülke: Birleşik Krallık

Nasıl uygulanır
  • Hangi ürünlerin daha etkili olduğunun belirlenmesi çin uygun zamanlarda testler yapılmalıdır.
  • Alanlar, karaciğer paraziti veya solucan tehdidi için yüksek veya düşük riskli olarak tanımlanmalıdır
  • Yüksek riskli alanlar, yılın önemli zamanlarında yönetilmeli, iyileştirilmeli veya bu alanlardan kaçınılmalıdır.
Beklenen faydalar

Etkili antelmintiklerin belirlenmesi ve kullanılması kuzu büyüme oranlarını iyileştirecek/savunacaktır.

Otlatma stratejilerinin uygulanması, parazit sorununu ve gerekli tedavilerin sıklığını azaltacaktır. Etin geri çekilmesindeki sorunları azaltabilir ve aynı zamanda ürün etkinliğini uzun dönemde korumaya yardımcı olur.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Otlatma stratejileri ileriye dönük planlama gerektirir.
  • Hava koşulları, parazit tahminleri ve coğrafi bilgiler dikkate alınmalıdır.
  • Genel olarak veya yılın önemli zamanlarında stok yoğunluğunun azaltılması faydalı olabilir.
  • Karaciğer paraziti kontrolüne yardımcı olmak amacıyla maliyete etkisi olan drenaj ve çitlere yatırım yapılması gerekebilir.
  • Tüm çiftlikler otlatmaya dayalı stratejileri uygulayamayacak.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca