Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Çiftliklerin sağlık planını düzenlemek, sağlık yönetimi için ayrıntılı veri tutma / Hatırlatıcı almak için akıllı telefon ve/veya bilgisayar uygulamalarının kullanımı

Çözüm başlığı:Çiftliklerin sağlık planını düzenlemek için sağlık yönetimi için ayrıntılı veri tutma / Hatırlatıcı almak için akıllı telefon ve/veya bilgisayar uygulamalarının kullanımı

Amaç: Sürünün sağlık yönetimini iyileştirilmesi. Sağlık sorunları ve yanlış ilaç kullanımının önlenmesi.

Tanım:

Stratejik sürü tavsiyesi ve uygun önleyici tedbirlerin uygulanması koyunların yetiştirilmesinde yeni kavramlar değildir. Bununla birlikte, koyun endüstrisinde sürü sağlığı planları giderek daha önemli hale gelmektedir ve gelecekte sürü yönetiminde hayati bir rol oynayacaktır Bir çiftlikte bir sağlık planı oluşturmak, yetiştiricinin ve çiftlik veterinerinin önceden plan yapmasına, belirli bir sürünün uzun vadeli sağlık ve refahını sağlamak için prosedürler geliştirmesine yardımcı olabilir Hayvan sağlığı planlaması, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünü içeren planlama, izleme ve gözden geçirme yoluyla proaktif bir yaklaşımdır. Kişisel bir bilgisayar veya akıllı telefon/tablet günümüzde çoğu yetiştiricinin günlük rutininde yer almaktadır, yetiştirici ve veterinerin işbirliği doğrultusunda sağlık planının düzenlenebilmesi ve sürdürülebilmesi için önemli bir araç olabilir.

Konu: sağlık/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun:Sürü sağlık planlaması

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Bir bilgisayar veya akıllı telefon kullanılarak çiftlik için belirlenmiş bir sağlık planından en iyi şekilde yararlanılabilinmesi için, yetiştirici ve veteriner arasındaki iş birliği gibi sistemi gerekli tüm bilgilerle “beslemek” önemlidir. Bilgi örnekleri hayvan kodları, gruplar, doğum tarihleri, çiftleşme tarihleri, kuzulama tarihleri vb. gibi önemli tarihler olabilir. Gerekli bilgilerin miktarı ve karmaşıklığı, yetiştiricinin ihtiyaç ve yeteneklerine, çiftliğin üretim sistemine bağlı olarak önceden belirlenebilir. Oluşturulan sağlık planı, diğerlerinin yanı sıra aşılama programını, parazit kontrolünü, önleyici muayeneleri, gebelik testini içerebilir, ancak aynı zamanda yönetim ve beslenme konularını da içerebilir. Oluşturulan plana ve sisteme girilen bilgilere göre, yetiştirici ne yapılması gerektiğine dair net bir programa sahip olabilir. Akıllı telefon veya e-posta yoluyla hatırlatmalar alabilir. Bir veteriner, geçmişin yanı sıra çiftlikteki durum hakkında net bir güncel görüşe sahip olabilir.

Sağlık planının yönetimi için birkaç çevrimiçi veya çevrimdışı ticari yazılım seçeneği vardır ve bazı durumlarda sağımhaneye eşlik eden yazılım da aynı nedenlerle kullanılabilir. Yukarıda tartışılan özel yazılımın yanı sıra, verileri elektronik tablolarda tutmak, takvimler oluşturmak ve sağlık planıyla ilgili hatırlatıcılar almak için yetiştirici ve veteriner tarafından aynı anda kullanılabilen birkaç ücretsiz, çevrimiçi yazılım vardır. Oluşturulan tüm dosyalar her yerden, bağlı herhangi bir cihazdan ve hakları olan herhangi bir kullanıcıdan görüntülenebilir.

Beklenen faydalar

Çiftliğin sağlık planının katı yönetimi. Sürünün uzun vadeli sağlık ve refahının korunması, hastalıkların kontrol edilmesi ve önlenmesi.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Yetiştirici ve veteriner, bir bilgisayar veya akıllı telefonun yanı sıra bir cihaz hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. İyi veri tutmanın önemini anlamalı ve bunu yapma iradesine sahip olmalıdır.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca