Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca İtalyanca

Otlatılan hayvanlarda parazit yönetimi

Çözüm Başlığı: Otlatılan hayvanlarda parazit yönetimi

Amaç: Parazitli hayvanlar tarafından bırakılan ve bitki örtüsü üzerindeki parazitleri ve yaşam formlarını otlayan hayvanlarda, enfeksiyon döngüsünün kırılabilmesi için yönetim önlemleri

Tanım:

İç ve dış parazitlerin neden olduğu parazitizm, büyük oranda otlatmayla bağlantılıdır. Hayvanlara parazit bulaşması, tarlada bulunan veya parazitli hayvanlar tarafından bırakılarak bitki örtüsü üzerinde gelişen (örneğin, larvalara dönüşen yumurtalar) daha sonra diğer otlayan hayvanlar tarafından tüketilen parazitler veya onların belirli yaşam formları aracılığı ile olmaktadır. Bu yaşam formları, yutulduğunda hayvanlara bulaşır ve çoğalır, böylece enfeksiyon döngüsü sürekli devam eder. Bu nedenle parazitlerin neden olduğu enfeksiyon döngüsünün kırılabilmesi için otlatma yönetimi teknikleri, koyunlardaki iç parazitleri büyük ölçüde kontrol edebilir.

Konu: Besleme/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Parazitler/ Otlatma ve otlatma yönetimi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Tarlada bu döngünün önüne geçilebilmesi için otlatma yönetimi önlemleri şu şekilde sıralanabilir:

1) Belirli bir alanda otlayan hayvanların sayısının azaltılması ve otlatma kapasitesinin altına düşürülmesi, enfeksiyon oranını yavaşlatır.

2) Bazı parazitler türe özgü olduğundan belirli bir alanda hayvan türlerinin değişmesi (örneğin, koyun otlatmasını takiben sığır otlatma) bu enfeksiyon döngüsünü kırar.

3) Hayvan gruplarının daha önce otlatılan ve ilaçlama yöntemleri ile parazitlerden temizlenen “temiz” otlatma alanına transfer edilmesi

4) Parsellerin dönüşümlü olarak otlatılması, parazit döngülerinin önlenebilir olması için otlatma dönemleri arasına uzun dinlenme aralıklarının eklenmesi

5) Hayvanların otlatılabilmesi için antelmintik özellik gösteren bitkilerle (koruyucu, hindiba, karahindiba vb.) ekim yapılması sağlanmalıdır.

Beklenen faydalar

Hayvan başına üretimin artması, enfeksiyon oranlarının azalması, daha düşük antelmintik uygulama oranı, böylece hayvansal ürünlerde daha düşük tedavi maliyeti, daha düşük ilaç kalıntısı ve çevreyi kirleten yan ürünlerin oluşması.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca İtalyanca