Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Damızlık yönetim aracı

Çözüm başlığı: Damızlık yönetim aracı

Amaç:Üretim hedeflerine göre (ekonomik yaklaşım ve damızlık takviminin belirlenmesi) damızlık tokluların besleme planlaması.

Tanım: Excel aracı

Excel, yetiştirme döneminin her aşamasında ihtiyaç duyulan yem miktarını hesaplamak ve ekonomik bilgi vermek için bir araçtır.

Araç ayrıca seçilen beslemeye göre en uygun tarihleri (örneğin damızlık kuzuların çiftleşebilmesi için önerilen canlı ağırlığa ne zaman ulaşacağını) tahmin eder.

Kullanıcı, farklı besleme alternatifleri ile simülasyonlar yapabilir ve bunların yetiştirme üzerindeki etkisini de değerlendirebilir.

Konu: Besleme/Yönetim

Üretim sistemi: Sütçü

Hayvan kategorisi: Damızlık

Sorun: Otlatma yönetimi

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: İspanya

 

Yoğunlaşmak
Nasıl uygulanır

Dosyayı bilgisayarınıza indirin (ücretsiz).

Beklenen faydalar

Yetiştirme döneminde hayvanların uygun şekilde planlanması, beslenmesi ve maliyetlerin hesaplanması

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Excel 2016

Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca