Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Otlatma yerine yem bitkisi üretimi

Çözüm başlığı: Otlatma yerine yem bitkisi üretimi

Amaç: Sürü içerisindeki tüm yaşlı koyunlar için yüksek kalite yem sağlanması Mümkünse, zayıf merada otlatmak yerine ekilebilir arazide yem bitkileri üretimi

Tanım:

Kuru iklimde, kaliteli ot ve verim sadece mevsimsel olarak mevcuttur

– İyi besleme – iyi üretim, verim (gebelik, kuzulama, sağım).

Sadece ekilebilir arazilerde otlatmak için kaliteli yem üretebilirsiniz veya, silaj veya kuru ot için kaliteli ot üretebilirsiniz.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Koyun/kuzu

Sorun: Alternatif kaba yem

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Macaristan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Uygun bitkisel üretim:

-Silajlık mısır ve sudan otu, sorgum, yabani çavdar

Silaj ve kuru yem üretimi veya taze yemleme

Beklenen faydalar
  • Daha iyi insan kaynağı
  • Daha yüksek verimli bir üretim
  • Tüm yıl boyunca kaliteli besleme
  • Daha az parazit enfeksiyonu
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Çoban alışkanlıkları (otlatma kayıpları)
  • Makineler için daha yüksek yatırım maliyeti
  • Bilgi eksikliği
  • Danışman tavsiye eksikliği

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca