Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

 

KONU

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Koç Koyun Oranı

Çözüm Adı: Uygun Koç/Koyun Oranı Sürüde Nasıl Düzenlenir

Ülke: Romanya

Sütçü / Etçi Koyun: Sütçü Etçi

Bilgi Kaynağı: Sanayi ve Araştırma

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Sürü verimliliğini artırmak ve çiftleşmede koçları doğru kullanmak için

Tanım:

 •  Doğal çiftleşme mevsimi süresince, yetişkin koyunlar söz konusu olduğunda koçlar kısa sürede kullanılıyorsa, koç: koyun oranı 1: 2025, 1: 35-40 oranlarında ihtimal dahilinde birlikte olmalıdır. (örn. 20 gün) ve doğurganlığın onaylanmış olması gereklidir
 • Koç: Mevsim dışı yetiştirme sırasında koyun oranı ve takip eden hormonal östrüs senkronizasyon protokolleri yetişkin hayvanlar söz konusu olduğunda 1: 1015 olmalıdır.
 • Koç: mevsim dışı yetiştirme sırasındaki üreme oranı ve takip eden hormonal östrus senkronizasyon protokolleri 1: 710 olmalıdır.
 • Tecrübesiz olan ve tam olarak gelişmemiş olan yıllık koçlara(toklu), 15 ila 20 koyun veya daha az sayıda tahsis edilmelidir.
 • Aşağıdaki tahminleri kullanarak çiftçiler, üreme sezonunun başlangıcından önce ihtiyaç duydukları koç sayısını hesaplayabilir.

Beklenen Faydalar: Toplam sürü doğurganlığı geliştirilmiş ve koçun yararnanabilirliği artmıştır.

Ön Koşullar/Limitler: (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman, vb.)

 • Çifleştirme bölmelerinin ayrılması ıslah yetiştiriciliğinde önemlidir.
 •  Bazı koçların egemen olduğu ve çok sayıda koyuna hizmet etmeye eğilimli olduğu göz önüne alındığında; koçların tükenmesine ve bu koçların daha düşük bir spermik üretimine neden olur
 •  Kısır ve yarı kısır koçlar sürülerde düşük doğurganlık oranlarına neden olabilir, bu nedenle üreme sezonunun sonunda “flushing”(kızgın) koçların kullanılması önerilir.

Bilimsel Temel:

 • Rosa, H. J. D., Silva, C. C., & Bryant, M. J. (2006). The effect of ram replacement and sex ratio on the sexual response of anoestrous ewes. Small Ruminant Research, 65(3), 223–229. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2005.06.018
 • Snowder, G.., Stellflug, J.., & Van Vleck, L. (2004). Genetic correlation of ram sexual performance with ewe reproductive traits of four sheep breeds. Applied Animal Behaviour Science, 88(3–4), 253–261. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2004.04.004
 • Knights, M., Redhead, A., D’Souza, K., & Baptiste, Q. (2015). Effect of stimulation with a gonadotropin mixture on reproductive outcome in nulliparous ewes bred during seasonal anestrus and early breeding season. Animal Reproduction Science, 159, 198–204. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2015.06.020
 • Palacín, I., Yániz, J. L., Fantova, E., Blasco, M. E., Quintín-Casorrán, F. J., Sevilla-Mur, E., & Santolaria, P. (2012). Factors affecting fertility after cervical insemination with cooled semen in meat sheep. Animal Reproduction Science, 132(3–4), 139–144. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.05.005 

 

1.Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

Süt ve et

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

Koç maliyeti

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

Koç bakımı

ile ilgili maliyetler

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Hayır

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

1 gün-1 hafta

 

<1 gün

1 gün-1 hafta

≥1hafta

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

   

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

≥1hafta

Hemen

<1 gün

1 gün-1 hafta

≥1hafta

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Koçlar ve üreme ekipmanları (örn. ; koç göğüslüğü)

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Hayır

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

Uygulanamaz

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Hayır

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Hayır

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 ROMANYA

 

Çözüm No/Adı

 8. Uygun Koç/Koyun Oranı Sürüde Nasıl Düzenlenir

 

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Optimum sayıda koç kullanımı

Koçların aşırı kullanımının önlenmesi

 

Uygulaması kolay mıydı?

Kısmen

 

Cevabınız hayır ise güçlükler nelerdir?

Bazı çiftçilerin optimum oranı sağlayacak kadar koçu yoktur.

 

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

 Evet

 

Evet is, nasıl?

Pedigri ve damızlık değer tahmini kullanımı ile koç alımı

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

 

 

Çıktıları nelerdi?

% 90’ın üzerinde gebe kalma oranları

 

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulaması kolay

 

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

 

Hayır ise neden?

 

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence