Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Antiparaziter tedavi sonrası koprolojik muayene yapılması

Çözüm başlığı: Antiparaziter tedavi sonrası koprolojik muayene yapılması

Amaç: Çiftliklerde haşere kontrol uygulamalarına dirençli gastrointestinal güçlüleri tespit etmek.

Gastrointestinallerin direnci (ve çoklu direnci) tedavilerle birlikte artmaya devam ettikçe, koyun çiftliklerinde sıklıkla kullanılan parazit kontrol moleküllerine karşı olası direncin mümkün oldukça en kısa sürede tespit etmek gerekli hale gelmektedir.

Tanım:

 • 0. Gün: Aynı grup içersinde 10 hayvanlık iki grup belirlenir (kuzular, genç koyunlar, koyunlar) İlk grup kontrol grubu olacaktır. Bu hayvanlara hiçbir uygulama yapılmayacaktır İkinci grub, test edilecek molekül ve üreticinin tavsiye ettiği doza bağlı olarak bir tedavi verilecektir.
 • Grubta ki en ağır hayvan ağırlığı, diğer hayvanlaranin yapılacak tedavi miktarını belirler. Bu deney için amaç, her bir hayvana uygun miktarda haşere/pest kontrol tedavisi vermektir.
 • Tedaviden 14 gün sonra (14. gün): Her iki grubun dışkıları doğrudan hayvanların makatından toplanır ve küçük plastik torbalarda ayrı ayrı uygunluk durumu/tanımlama yapılır.
 • Daha sonra dışkı soğutulmuş (ideal olarak 4°C’de) laboratuvara gönderilmelidir. Numuneler asla dondurulmamalıdır. Daha sonra laboratuvarda her iki grup için havuzlanmış, örneklenmiş bir koprolojik inceleme yapılır.
 • Bu analiz aşağıdaki protokole göre yapılmalıdır: Her bireyden bir gram dışkı alınır ve ayrı ayrı plastik torbalara konulur. Daha sonra grup başına 10 numune karıştırılır. Bu deney için seçilen yöntem, sodyum klorürün (yoğunluk 1,2) ve McMaster slaytları üzerinde yüzdürülmesine dayanır. Yumurtaların atıldığı yoğunluk, dışkının gramı başına yumurta (EPG) olarak ifade edilir.

Sonuçların yorumlanması:

 • Dışkıda yumurta atılımının yoğunluğundaki azalma daha sonra aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

  Azalma (%) = ((1 – (tedavi edilen grubun EPG/kontrol grubu EPG) x 100)

  Azalma yüzdesi %95’i aşarsa, test edilen antelmintik molekül verimli olarak kabul edilir. Bu oran %95’in altına düşerse dirençten şüphelenilir. Bu oran %0’a ne kadar yakınsa şüphe o kadar güçlüdür.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

İhtiyaç:İç parazitizm (ör. Karaciğer Fluke, Gastrointestinal, Haemonchus, Coccidiosis, Cryptosporidiosis, solucanlar, vb.), Antelmintik yönetim (ör. fekal yumurta sayımı, antelmintik direnç, otlatma yönetimi)

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

 

copro prelevement
Beklenen faydalar

Nasıl uygulanır:
Ekipman: Aktif maddenin etkinliği test edilebilen tek kullanımlık eldivenler, plastik torbalar/kavanozları içeren bir tedavi

Beklenen faydalar:

 • Bir çiftlikte haşere kontrol molekülünün ne kadar etkili olacağını bilmek.
 • Çiftçinin, verimli olduğu kanıtlanmış bir molekülü uygun bir şekilde kullanarak veya ilkinin verimsiz olduğu düşüncesinde ise kimyasalı değiştirerek haşere kontrol stratejisini uyarlamasına olanak sağlar.

Not: Dirençli gastrointestinallerin kontrolü, çeşitli haşere kontrol yöntemleri ile birleştirilmelidir ve haşere kontrol moleküllerinin tek kullanımına dayanmamalıdır.

Maliyet-fayda analizi

Bu çözüm için maliyet-fayda oranını analiz etmek zordur. Bu çözümün temel amacı, çiftliğinizde karşılaştığınız patojenler üzerindeki ilacın etkinliği hakkında daha iyi bilgi sahibi olmak ve özellikle, genel olarak kullanılan ürünlere karşı herhangi bir direnci belirlemektir. Belirlenen ek maliyetler, örneklerin alınması ve sonuçların tartışılması için 10 saatlik işçilik, 2 Euro’luk plastik torba veya eldiven, 200 Euro’luk veteriner hizmeti ve 60 Euro’luk analizdir (4 analiz, her biri 15 Euro). Verimli olan ürünler hakkında daha iyi bilgiye sahip olmak, daha iyi sağlık yönetimine, dolayısıyla ürünlerin daha kaliteli olmasına, daha iyi yem verimliliğine ve gereksiz tedavilerin azalmasına olanak sağlayacaktır. Bu faydaların değerlendirilmesi zordur.

Sürdürülebilirlik analizi

Daha iyi yem verimliliği, küresel çevresel etkiyi iyileştirecek ve ürün birimi başına sera gazı seviyesini azaltacaktır. Kullanılan işe yaramaz ilaçların azaltılması, topraktaki deşarjların azalmasına ve toprak biyoçeşitliliği üzerindeki etkilerin azalmasına olanak sağlayacaktır.
Sosyal göstergelerle ilgili olarak, bu çözüm, sürünün sağlık seviyesinin iyileştirilmesiyle daha iyi hayvan refahına ve kullanılan kimyasal ürünlerin azaltılmasıyla daha iyi bir çiftlik imajına olanak sağlayacaktır.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
– Bir laboratuvar veya veteriner gerektirir
– Sonuçlar bir çiftlikten diğerine büyük ölçüde farklılık gösterebileceğinden, çiftlikler birbirine ne kadar yakın olursa olsun her bir çiftliğin bu analizleri yapması gerekir.
– Son teslim tarihlerine uyun: Etkinlik kontrolü, tedaviden sonraki 13., 14. veya 15. (en geç) günde gerçekleştirilmelidir.
– Maliyet: 12-15€/analiz (grup başına). Bir laboratuvar 30€ ücret alacaktır, ancak küçük ekipman kalemlerinin (plastik poşetler, vb.) maliyeti ve test edilen tedaviler dahil olmak üzere protokolün uygulanmasına ayrılan süre de dikkate alınmalıdır.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca