Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

Çiftlikteki kuzu ölümlerinin kaydedilmesi.

 

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

X

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Gelecekte Kuzulamalarının İyileştirilmesi İçin Kuzu Ölümleri Kaydı Tutulması

Çözüm Adı: Kuzu Ölüm Sebeplerinin Kaydedilerek Çiflikte Ölümlerin Azaltılması ve Kayıt Altına Alınması

Ülke : Büyük Britanya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Çiflik Gözlemleri ve Endüstri

Çözüm Düzeyi:

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç:Kuzu kayıplarının sebeplerinin kaydedilerek yönetiminin iyileştirilmesi.

Tanım:

  • Çifçilere yeni doğan kayıplarının sebeplerini yazacakları bir kağıt bilgi notu ileride otopsi yapılırken tanının konulması açısından faydalı olacaktır.
  • Kuzuların gömülecekleri alanın yanında bulundurulması gereken föy tüm personel tarafından hemen doldurulmalıdır ve çok önemlidir.
  • Bu uygulma gelecek yıllardaki ihtiyaçların ve eksikliklerin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır.

Beklenen Faydalar: Yeni doğan kuzu kayıplarının sürekli olarak azalması

Ön Koşullar/Limitler: (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman, vb.)

  • Kuzulama başlamadan önce çiftlik yöneticisi ve tüm personel arasında net bir iletişim kurulmalıdır, böylece tüm kayıpların nedenleri olabildiğince doğru kaydedilir.
  • Otopsi için görsel tanı ve otopsi tekniği kullanılarak ölüm nedenlerini belirlemek için eğitim gereklidir.

Bilimsel temel:

Bilimsel temeli olmayan pratik çözüm.

 

Tips & Tricks

Blackboard for lambing pens

Preserving jar rubber seal (as a lamb ID collar)

Toolbelt with lambing kit

Lamb ID box

Homemade lamb station

Lambing data

Portable tray with material to manage newborn lambs

Tripod to handle newborn lambs

Multi-pocket belt to manage newborn lambs

Lambing  tool kit

Pen labelling

Lamb station

Outdoor lamb recording bag

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
üretkenlik
dölverimi
daha az yavru atma
düşük ölüm oranı
daha az iş gücü
daha iyi iş gücü organizasyonu
daha iyi yem yönetimi
çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm bir çok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Hayır

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

 

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engelle rvar mı?

 

Hayır- Ama yavru atmada otopsi yapmayın

 

 

 

İş gücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

 <1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliği için kaç kişiye ihtiyaç var?

 Kuzulamayla ilgili herkes

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

 

Mevcut üretim  dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

laminat levha, otopsi çantası, neşter, ölü kuzunun imhası için çanta, tüm ölü kuzuların atılması için çanta, eldivenler

 

       

 

Bilgi/Yetenek –Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Kuzuların otopsi edilmesine ilişkin eğitim (youtube videosu)

       

 

Eğitimiçin ne kadarzamanihtiyaçvar?

 1-2 gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı var mı?

 Hayır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Ülke

 Birleşik Krallık – Fransa – İtalya – İrlanda

Çözüm No/Adı

 39. Kuzu ölümünün kaydedilmesi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Fransa’da bir çiftçi (bir çiftlikte) ve danışmanlar tarafından, İrlanda, İtalya ve İngiltere’de bir çiftçi tarafından test edilmiştir.

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Kullanımı kolay, pratik, gerçek zararların iyi bir tahmini.

Uygulaması kolay mıydı?

Evet– Aşağı yukarı – hayır

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Yetkinlik eksikliği

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet-Hayır

Evet is, nasıl?

– Listeye kuzu yaşı ekleme

– Elektronik bir form önermek

– Ölüm nedenlerini ülkeye göre uyarlamak (Fransa – MASSIF; İngiltere)

– 100 koyun başına kıyaslama ekleme

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J L ?

Çıktıları nelerdi?

Farklı tarzlar bulmak, anlık bir bakış açısı olması, çiftlikler hakkında tartışmaya neden olması ilginçti.

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

İlginç fakat uygulanması için adaptasyonu gerekli

İlginç bir çözüm değil

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet-Hayır İtalya hariç

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Otopsi eğitimi vey a otopsinin kaldırılması

Her 100 koyunda Kabul edilebilir kuzu kaybı oranın kayıt altına alınması ve hedefin belirlenmesi.

Bir sonraki sezon kuzulamaları için geçmiş dönem kayıtlarının olması ve geriye dönüp bakılması iyi bir uygulama

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca