Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

SCOPs bilgisi

- nematodirüs içeriğini tahmin edilmesi
Çözüm başlağı: SCOPs bilgisi- nematodirus içeriğini tahmin edilmesi

Amaç: Nematodirusun erken tespiti ve tedavisi için çözümler sunmak

Tanım:

 • SCOPs (Sürdürülebilir Parazit Kontrolü) web sayfası, çeşitli iç ve dış parazitlerin tespiti, kontrolü ve tedavisi ile ilgili bir dizi araç ve bilgi içerir.
 • İlgi çekici araçlar
  • Nematodirus tahmin edilmesi (Birleşik krallığa bağlı olarak)
  • “Antelmintiklerinizi bilin” yayın
EuroSheep Ağı PDF logo
Konu: Sağlık

Üretim Sistemi: Etçi/Sütçü

Hayvan kategorisi: kuzu

Konu: Diğer iç paraztiler (kuzular)

Çözüm düzeyi: Bilgi/Uygulama

Ülke: Birleşik Krallık

 

Nasıl uygulanır
Çiftliğinizin otlatma geçmişi ile birlikte bölgesel hava tahmini verilerini ve diğer bilgileri kullanarak nematodirus riskini değerlendirin Tedavi gerekiyor ise, “Antelmintiklerinizi bilin” kılavuzuna ve web sayfasında bulunan diğer literatürlere başvurun.
Beklenen faydalar
Farklı kuzu gruplarının nematodirus riskinin belirlenmesi. Çiftlikte uygun önlemlerin alınabilmesi için nematodirus’un yumurtadan çıkma tarihini tahmin eder. Sürdürülebilir Parazit Kontrolleri, nematodirus tedavisinde kullanılabilecek uygun ürünlere (diğer iç ve dış parazitler için tedavi seçeneklerinin yanı sıra) genel bir bakış sağlar.
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Şu anda ana sınırlayıcı faktör, bu özel tahminin Birleşik Krallık için oluşturulmuş olması, ancak potansiyel olarak diğer ülkelerde uygulamaya izin verilecek şekilde uyarlanabilmesidir.
 • Yerel hava durumu verilerine erişim.
 • Otlatma geçmişi hakkında bilgi.
 • Yetiştiriciler, tedaviyi etkili bir şekilde nasıl uygulayacaklarının farkında olmalıdır.
 • İyi alt yapılı işletmeler.
Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar
SCOPs web sayfası – https://www.scops.org.uk/

Nematodirus tahmin edilmesi – https://www.scops.org.uk/forecasts/nematodirus-forecast/

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca