Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Toklular için tipik yaştaki canlı ağırlıklar

Çözüm Başlığı: Toklular İçin Tipik Yaştaki Canlı Ağırlıklar

Amaç: İlk çiftleşmede koyunlarda doğurganlığı sağlamak. Standart yaştaki canlı ağırlık referanslarından damızlık kuzuları sıralamak.

Tanım:

Damızlık kuzuların seçimi üç dönemde gerçekleşir:

  1. Sütten kesme: Başarının anahtarı: sütten kesmede kuzuları ayırmak ve et için ayrı bir kuzu grubu oluşturmak. Tercih edilen kriterler azalan sıradadır: minimum ağırlık, fiziksel görünüm, sağım değeri, doğurganlık

70 kg yetişkin canlı ağırlık için sütten kesimde minimum ağırlık

  • Barınakta emzirme ve 25 kg ağırlıkta 70/80 günlük yaşta sütten kesim
  • 100 gün sütten kesme ve dış emzirme için 25 kg
  • 120 günde sütten kesme ve dışarıda laktasyon için 28 kg
  1. 7 Ayda: normal yetişkin ağırlığının %50’sinden daha az ağırlığa sahip kuzular kasaplık olarak satılır.
  2. Çiftleşme: 70 kg ergin koyunlar için minimum ağırlık ergin ağırlığının üçte ikisi, 47 kg olmalıdır. Bu canlı ağırlık sınırının altında doğurganlık oranı %33’ten azdır (kaynak: Idele 2014).

Konu: Besleme/Yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Damızlık

Sorun: Bir yaşında ilk kuzulama için büyüme hedefi, Gelişimin farklı dönemlerinde besleme gereksinimleri hakkında bilgi.

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke : Fransa

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Tüm koyun kuzularının tartılması tavsiye edilir, ancak onları gruptan potansiyel olarak ayırmak için en hafif olanları tartmak da mümkündür.

Beklenen faydalar

ilk üreme döneminde doğurganlığın en az %80’e ulaşması.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Kuzularının homojen bir grup oluşturması yani hayvanlar arasındaki yaş farkının 1 ½ ayı geçmemesi, bu yöntemin uygulanmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte, bir tartı ile bir kısıtlama sistemi gerektirir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca