Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Fermente edilmiş kaba yemlerin korunması için önemli referanslar

Çözüm başlığı: Fermente edilmiş kaba yemlerin korunması için önemli referanslar

Amaç: fermantasyon yoluyla kaliteli yemler (ot ve mısır) üretmek ve depolamak.

Tanım:

Bu çözüm, kaliteli silaj ve haylaj üretimi için bilinmesi gereken kilit noktaları tanımlar:

– Silaj kalitesi kısmen siloya bağlıdır. Hasattan önce temizlenmeli ve su geçirmez olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yem, gelişimin erken bir aşamasında hasat edilmelidir. Buğdaygiller için: sap uzamasının sonunda (silaj) veya başlık aşamasının başında (haylaj). Baklagiller için, büyüme sırasında (silaj) veya tomurcuklanma döneminin en başında (haylaj) 60 cm yüksekliğe ulaştıklarında.
 • Ot silajı için kuru madde (MS) yüzdesi %25 ile %30 arasında olmalıdır. Bu şekilde hasat edilen silaj, “besin değeri/alım/iyi muhafaza” arasındaki en iyi oranı gösterir. Biçme ve hasat arasında bir gün boyunca kurutmak en iyisidir. Mısır, %30 KM ile camsı olduğunda en iyi şekilde kesilir. Haylaj için ideal KM oranı %50 ile %60 arasındadır.
 • Hasat sırasında biçim yüksekliği besin değeri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, ancak daha az yem toplanır. O silajı ve haylaj için, topraktan bulaşma riskine bağlı olarak kesim yüksekliği değişmelidir. İyi durumdaki otlaklar için 7 cm’lik bir kesim yapmanızı öneririz. Mısır için 25 cm’de kesmenizi öneririz (verim ve kalite arasındaki en iyi denge).
 • İnce bir kesim, sıkıştırmayı, korumayı ve alımı daha iyi hale getirmeye yardımcı olur. Uzun otlar geviş getirmeyi uyarır, ancak küf oluşumuna neden olabilirler. Öneriler = Çim: 1,5 cm (+0,5 cm); mısır: KM’ye bağlı olarak 0,5 ila 1,5 cm. Mısır için, KM oranı %35’i aşarsa mısır krakeri kullanmanızı öneririz.

 • Yemlerin çözünür şeker oranını en üst düzeye çıkarmak ve silajın asitlenmesini teşvik etmek için hasata sabah geç başlayın, bu da depolamayı kolaylaştırır.

 • Haylaj için, otları çok fazla savurmaktan kaçınmanızı ve aletlere toprak bulaşmasını önlemek için dikkatli bir şekilde kalibre etmenizi öneririz.

 • Fermantasyon sürecini iyileştirirken ve istenmeyen fermantasyonu önlerken yemlerin iyi korunmasını sağlamak için koruyucular kullanabilirsiniz. Koruyucular, silajı biçerken aşırı ısınmayı, fermantasyonu azaltır ve KM açısından zengin silajın israf edilmesini sınırlar.

 • Siloların iyi sıkıştırılması, silajın iyi korunmasının sağlanmasında önemli bir rol oynar. İçindeki havayı çıkarmak için yemi sıkıştırın ve 10 ila 30 cm arasında değişen ardışık katmanlar oluşturun. Hava ve su sızdırmazlığını sağlamak için silo, iyi kalitede yeni ekipman kullanılarak mümkün olan en kısa sürede kapatılmalıdır.

 • Haylaj için büyük ve kaliteli plastik kullanmanızı öneririz. Kesim keskin saplar içeriyorsa katmanları ikiye katlamalısınız (ör.: kalın saplı yonca). Taşımayı en aza indirmek için iş yükünü mümkün olduğunca iyi organize etmenizi ve bunu yaparken doğru balya tutucuyu kullanmanızı öneririz. Depolama için, balyaları kuşlardan ve kemirgenlerden korumak için çitlerden uzağa, düz tarafların üzerine yerleştirin.

 • Balyalarda delik veya yırtık olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Varsa hızlı hareket edin: Tahliye etmeyi çok erken kullanmamak önemlidir. Açmadan önce 4 ila 6 hafta beklemeniz gerekir.

  Silajda düz bir penetrasyon yüzeyi küf oluşumunu engeller. Kış aylarında günde 20 cm, yaz aylarında ise 40 cm silaj kesilir. Siloyu açarken kepçe yerine keskin bir kova kullanmanızı öneririz. İlkbaharda ılıman sıcaklıklar, açılmış bir silajın korunması üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Yem üretimini korunması (saman, silaj…)

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Bu unsurları mümkün olduğu kadar çok düşünün. Hasat ekipmanına, otlakların durumuna (kemirgenlerin varlığı) ve hasat edilen bitkilere (çözünür şekerler açısından zengin olup olmadıklarına) aşina olmak çok önemlidir. Hava durumu da hasat sürecinin başarısında önemli bir rol oynar. Bu nedenle hasat yöntemleri, hava koşullarına, özellikle koruyucu maddelere göre uyarlanmalıdır. Silola kavrama ve hasat sırasında her bir işlem dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Siloların yanı sıra balyaların boyutu da sürünün ihtiyaçlarını karşılamalıdır (silo yüzü).

Beklenen faydalar

Kaliteli silaj ve haylaj üretimi ve depolanması. Yemlerin besin değerinin üretimi ve optimizasyonu, daha kısa kuruma süresi ve daha kısa güneşe maruz kalma süresi, konsantre ihtiyacını azaltabilir. İlkbaharda veya sonbaharın başlarında, saman yapmanın mümkün olmadığı durumlarda hasat edin. Üretim döngülerinin sayısının arttırılması ve uzunluklarını azaltılması otlakların üretiminin (kalite/miktar oranı) optimizasyonu sağlanır. Yem depolama tesislerinin boyutunun küçültülmesi.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Başarılı yem hasadı ve üretimi büyük ölçüde hava koşullarına bağlıdır. Hava pencereleri genellikle kısadır ve hasat veya diğer işlemlerin doğru zamanda yapılmasına izin vermez.. Zararlılar (voles) ve toprağın taşıma kapasitesi, hasat sırasında yemleri toprakla kirletebilir. Toprağa gizlenen bütirik asit sporları, yemlerin korunmasını olumsuz etkiler: güçlü kokulara ve küflere neden olur, balyanın aşırı ısınmasına neden olarak silajın besin değerini düşürür. Bu, daha az enerji, daha az protein, daha düşük alım ve dolayısıyla hayvan için daha düşük bir üretim seviyesi ile sonuçlanır. Sheep are sensitive to the ingestion of low-quality silage or haylage, as they can develop serious health problems such as listeriosis.

Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar

Récolte et conservation de l’herbe – comment ça marche ? Avril 2011, Arvalis – Institut du végétal.

Guide Technique Ensilage – valoriser et sécuriser votre fourrage. Edition 2003 – Lallemand.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca