Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Çözüm başlığı:Yem değeri yüksek ot silajı üretimi

Amaç: Yem değeri yüksek silaj üretimi için gerekli çözüm yönetimleri sunmak

Tanım:

 • Silajın yem değeri, sindirilebilirlikten etkilenen besleyici değer (ör. enerji konsantrasyonu) ve alım potansiyelinin bir kombinasyonudur.
 • Silajın yem değeri, aşağıdaki maddelerin etkisinden kaynaklı, birçok koyun üretim sisteminin karlılığını etkileyen bir faktördür:
  • yem ve bununla birlikte besin maddesi alımı
  • Koyunun vücut ağırlığı ve kondisyon skoru
  • kuzu doğum ağırlığı
  • kuzu vücut ağırlık artışı
  • belirli bir performans seviyesine ulaşabilmek için gereken konsantre yem takviye seviyesi
 • Koyunlar için yem değeri yüksek silaj üretiminin hedeflemesi [ kuru madde (KM) sindirilebilirliği > %75; kuru maddede sindirilebilir organik madde > metabolize edilebilir enerji konsantrasyonu > 11.4 MJ/kg DM]

  Konu: Besleme ve Yönetim

  Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

  Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

  Sorun: Kaba yemin değeri

  Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

  Ülke: İrlanda

   

   

   

   

   

  Nasıl uygulanır

  Otlar aşağıdaki teknikler kullanılarak ölçülebilir:

  Yem değeri yüksek ot silajı üretiminde temel faktörler şunlardır:

  1) Gübre uygulaması:

  – birinci ve ikinci hasat için hektar başına 120 ve 100 kg azot uygulanması

  – Toprak analizi ve mahsulün ihtiyacına fosfor ve potasyum uygulaması. Hasat edilen her bir ton ot DM başına 26 kg’a kadar potasyum azaltılabilir.

  2) Hasat tarihi:

  – hasatta her bir haftalık gecikme için sindirilebilirlik %3,3 birim azalır.

  – tohum baş vermeden önce ve ot örtüsünün tabanında ölü malzeme birikmesinden önce otların hasat edilmesi

  3) Solgunluk:

  – Yığın silaj için en az %25 ve balyalanmış silaj için %30 kuru madde konsantrasyonu

  – hızlı solma önemlidir, Kuruma hızını etkileyen temel faktörler güneş radyasyonu, rüzgar hızı ve otların yere eşit olarak yayılması

  – biçim yapıldıktan sonra otların yayılması

  4) Kaba yem olacak maddenin biçim uzunluğu azaltılabilir ancak, sindirilebilirliği ve yemin değerini etkileyen önemli bir faktördür.

  5) Hızlı bir şekilde sıkıştırın, silolayın ve kapatın

  Beklenen faydalar
  • Yüksek yem değeri olan ot silajı üretmek, hayvan performansını iyileştirir ve gerekli olan konsantre yem takviyesi miktarını azaltır, böylece karlılığı artırır

  Maliyet-fayda analizi

  Silaj yem değerindeki bir artış, sabit bir konsantre girdisinde hayvan performansını artırır veya azaltılmış bir konsantre gereksiniminde hayvan performansını korur. Hedefimiz, kuru madde sindirilebilirliğini (KMS) %5 artırmaktır, bu da büyüme periyodunu yaklaşık 10 gün kısaltmaya eşdeğerdir. KMS’deki 5 birimlik artış, kuzu doğum ağırlığını artırırken geç gebelikte konsantre gereksinimini azaltır. Kuzu doğum ağırlığı ve kuzulamada vücut kondisyon skorundaki iyileşme, et ve koyun sütü verimindeki artışa bağlı olarak, otlatma sisteminde kuzuların kesim yaşını azaltır.

  Sürdürülebilirlik analizi

  Yüksek yem değerli silaj üretimi, yem verimliliğini ve yemin kendi kendine yeterliliğini artırır, çünkü yüksek yem değerli silaj, beslenmek için daha az konsantre gerektirir. Yüksek yem değeri olan silajın kg başına sera gazı emisyonları, kg konsantre başına daha düşüktür, bu nedenle konsantre yemi azaltmak emisyonları azaltır. Sunulan konsantreler genellikle ithal yemden oluşur, bu bileşenlerin azaltılması ilgili sera gazı emisyonlarını azaltır, böylece enerji gereksinimlerini azaltır ve hava kalitesini iyileştirir.
  Silajın yem değerinin iyileştirilmesi, evde üretilen yemden elde edilen performansı artırır ve ithal yemlere bağımlılığı azaltır. Ayrıca konsantre beslemeyle ilgili daha az emek harcanır.

  Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Yüksek yem değeri elde etmek için silaj mahsulleri hasatta normalden daha hafif olabilir, ancak bazı alanlardan ikinci bir hasat yeterli yem ihtiyacını karşılayacaktır.

  Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca