Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Çözüm başlığı: Erken yaşta kuzulayan koyunların gelişimi

Amaç: Kuzulama zorluğunu mümkün olduğunca azaltmak ve erken yaşta doğum yapan tokluların kuzusuna bakabilmesini ya da büyütebilmesini sağlamak.

Tanım:

  • Kötü besleme veya erken yaşta damızlıkta kullanma nedeniyle damızlık dişi toklular gebelikte zayıf kalabilmektedirler.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Damızlık

Sorun: Erken yaşta kuzulayan koyunların yetersiz gelişimi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Macaristan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Kuzulamadan önce daha iyi besleme yapılmalı ve yeni doğan kuzunun birkaç gün annesiyle ayrı bölmede barındırılması gerekmektedir. Kuzulamadan sonra kademeli olarak kuzu, ilave yeme alıştırılmalı (yonca, kuru ot, konsantre/yem oranı, haylaj/silaj)

Beklenen faydalar
  • Damızlıklar eksi/negatif duruma gelmez
  • Damızlıkta kabul edilebilir düzeyde kuzular yetiştirilir
Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Yonca, kuzu besleme
  • koyun ve kuzusu için bölme
  • kuzu okulu
İp uçları ve püf noktalar

20 günlük yaştan itibaren kuzu kısa bir süre için bir kuzu okulunda kapatılmalıdır

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca