Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Çözüm başlığı: Yem bileşenlerinin homojenleştirmesi ve rasyonun (Tek çeşit yem hammedesi) ömrünü uzatmak için melas kullanımı

Amaç: Rasyonun homojenizasyonunu ve lezzetini geliştirmek. Vagon depolama ve karıştırma kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi için tek yemleme süresini uzatmak.

Tanım:

Melas içerisinde bulunan şekerler ve mineral tuzları koruyucu bir etki göstermektedir. Melas, kuru ve preslenmiş yem için bağlayıcı bir madde olarak çok uygundur. İnce öğütülmüş tahıllarda veya protein yemlerinde toz oluşumunu engeller Melas, tek çeşitli yemlerin lezzetini arttıran bir enerji yem hammaddesidir. Geleneksel olarak melas enerji sağlamak, beslenmeyi dengelemek ve daha lezzetli hale getirmek için kullanılmıştır. Burada, rasyon içerisinde %5 ila %10 arasında kullanılmasını öneriyoruz 1) rasyonun homojen ve çekici hale getirilmesi 2) rasyon süresinin 2-3 gün kadar uzatılmasına izin verir.

 

 

 

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun:Besleme/ dağıtım yönetimi (örn: konsantre + kaba yem, TMR, vb.)

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke:İtalya

 

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır
Tek çeşit yemin hazırlanması sırasında: Pnömatik kendinden emişli bir pompa vasıtasıyla melas kabına bağlanan ince bir tüp ile melasın mikser vagonuna yukarıdan verilmesi.

Beklenen faydalar
Rasyon homojenizasyonunun ve lezzetinin iyileştirilmesi

Karışık rasyonlarda elementlerin ayrılmasının azaltılması.

Vagon depolama ve karıştırma kapasitesinin iyileştirilmesi.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
Viskoz sıvılar için kendinden emişli pnömatik pompalı melas tankının bulunması.
Bilgi kaynağı / yararlı bağlantılar

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca