Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Gelecek yıl otlatma rotalarını hatırlamak ve iyileştirmek için otlatma rotalarının çevrimiçi geçmişi

Çözüm başlığı: Gelecek yıl otlatma rotalarını hatırlamak ve iyileştirmek için otlatma rotalarının çevrimiçi geçmişi

Amaç:Otlatma rotalarının iyileştirilmesi, otlatma rotalarındaki ilgi çekici noktaların hatırlanması, gelecek yıl için en iyi otlatma alanlarının belirlenmesi, aynı bölgede otlatma yapan diğer yetiştiriciler ile işbirliği yapılması.

Tanım:

Otlatma rotalarının belgelenmesi ve kaydedilmesi, hem sürünün verimliliğini hem de meraların sürdürülebilir yönetimini geliştirmek için önemli bir araç olabilir. Bir bölgede aşırı otlatma, biyokütle miktarı, toprak erozyonu ve bölgeye bağlı diğer hayvanlar kadar bölgenin kalitesi üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Birkaç sürünün otlattığı alanlarda bazen ortak bir otlatma alanı yönetimi oldukça güçtür. Her bir sürü için önceki hareketlerin görselleştirilmiş bir “geçmişi” varsa, yıl boyunca ve yıllar arasında güzergahlar ve otlatma alanlarındaki işlevsel değişiklikler mümkün olabilir. Otlatma rotalarını ve alanlarını görselleştirmek ve yönetmek için modern, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir ekipman kullanılabilir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi:Etçi/sütçü

Hayvan kategorisi: Ergin/ damızlık/ kuzu

Sorun: Otlatma ve otlatma yönetimi

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) teknolojisi, otlayan hayvanlar üzerinde ticari hayvan takip ekipmanı (örneğin GPS tasmaları), yetiştiricinin kullandığı bir akıllı telefonu, hatta daha ucuz GPS izleme cihazı (örneğin araba izleme araçları) veya ev yapımı tasmalar kullanılabilir. Rotalar, kullanılan cihaza bağlı olarak, mobil sim kartları (GPRS) kullanılarak gerçek zamanlı veya sürü çiftliğe döndükten sonra bir bilgisayar veya tablet kullanılarak çevrimiçi haritalara aktarılabilir. Rotaları çevrimiçi bir haritaya aktardıktan sonra, farklı sürülerin farklı haritaları ortak bir haritada birleştirilebilir. Ek olarak, her yetiştirici su kaynaklarını, dinlenme alanlarını, olası tehlikeleri, iyi bitki örtüsüne sahip alanları vb. gibi rotalar üzerindeki ilgili alanları saptayabilirler.

Beklenen faydalar

Daha iyi otlatma yönetimi, daha iyi otlatma alanları, çoklu sürü yönetimi ve işbirliği.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Yetişricinin kullanılan teknoloji hakkındaki temel anlayışında bir sınır olabilir, ancak kolayca öğretilebilir. En ucuzlarında bile yaygın olan GPS teknolojisine sahip en azından bir akıllı telefon gereklidir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca