Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

Aşağıda gösterilen araçlar çiftçinin VKS konusunda eğitilmesini olanaklı kılmaktadır.

 

 

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Vücut Kondisyon Skorlaması

Çözüm Adı: Vücut Kondisyon Skorlaması Araçları

Ülke :Büyük Britanya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Endüstri ve Araştırma

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

 

Amaç: Daha iyi tarama yüzdesine sahip hedeflenen vucut kondisyon skoruna ulaşmak (BCS)

Tanım:

  • Özellikle sütten kesimde koyunlarda vucut kondisyon skorunun altında veya üzerinde olması önemlidir.Bu heseflediğimiz vucut kondisyon skorunun olasılığını artırır (33.5)
  • vucut kondisyon skorunu petleri çiftçilere vucut kondisyon skorunun değirlendirmesi yapması için yardımcı olur.Aynı zamanda resimli bir poster sayesinde üreme sürecindeki skorların yazılı olduğu posterlerde faydalı olur.

 

Beklenen Faydalar: Döl veriminde ve yüksek fertilite oranında sürüde %10-20 oranında artış.

Ön Koşullar/Limitler: (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman, vb.)

  • Vucut kondisyon skorunun nasıl olduğu ile ilgili eğitim verilmesi
  • Sürüde vucut kondisyon skoru uygulamasının düzenli olarak yapılması özellikle aynı sabit kişi tarafından yapılması faydalı olur.
  • Sürüdeki daha hızlı hareketin gerçekleşmesi için hayvan yönetim sistemlerinin olması fayda sağlar.

Hedeflediğiniz vucut kondisyon skorunda özellikle sütten kesimde ve aşım döneminde hedeflenen vucut skoruna erişmesine olanak sağlar(örn :hedef skorun altındaki hayvanlar için yüksek kaliteli meraların sağlanması vb.

Bilimsel temel:

Molina, A., Gallego, L., Torres, A., & Vergara, H. (1994). Effect of mating season and level of body reserves on fertility and prolificacy of Manchega ewes. Small Ruminant Research, 14(3), 209–217. https://doi.org/10.1016/0921-4488(94)90043-4

 

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
Daha iyi yem yönetimi

 

Sistem

Çözüm bir çok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

   

Cavap hayır ise- hangi sistem

Anılan çözümler yapağı ve et verim yönündeki koyunlar için tasarlanmıştır 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 500-1000

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

 <50

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 

hayır

 

 

 

İş gücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

<1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliği için kaç kişiye ihtiyaç var?

 1

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 <=1 hafta

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

  Mevcut üretim  dönemi

Mevcut üretim  dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

VKS araç kiti

  VKS araç kiti

       

 

Bilgi/Yetenek –Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

evet

       

 

Eğitimiçin ne kadarzamanihtiyaçvar?

Yarım gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı var mı?

 Hayır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Ülke

İrlanda

Çözüm No/Adı

 3 – VKS araç kiti

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Teagasc merkezindeki araştırmacılar danışmanlar tarafından test edildi.

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Çiftçi ve öğrenciler için Basit ve Pratik bir yöntem

Uygulaması kolay mıydı?

Evet, sonuçlar hem çiftçiler danışmanalar ve öğrenciler arasında tartışıldı heme de tartışma gruplarında tartışıldı

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

 

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

hayır

Evet is, nasıl?

VKS skorları İrlanda koyunculuk üretim sistemine göre ayarlandı

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J 4/5 adaptasyon gerekli

Çıktıları nelerdi?

Modelller danışmanlı ve eğitim alanında kullanıldı

Çözümün skorlanması

İlginç  fakat adaptasyon gerekli

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca