Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Ot ölçümü

Çözüm başlığı: Ot ölçümü

Amaç: Otların ölçülmesinde farklı yolların gösterilmesi ve yönetim araçları

Tanım:

 • Otlatılan meralar, koyun üretim sistemleri için en ucuz yem kaynağıdır.
 • Koyun çiftliklerinde, üretimin arttırılması ve yıl boyunca yüksek kaliteli mera alanlarının sürdürülebilir olması önemlidir.
 • Ot, genellikle hektar başına düşen kilogram kuru madde oranı olarak ölçülür (kg KM/ha)
 • Koyunlar için ideal otlatma 1200-1500 kg KM/ha arasındadır.

  Konu: Besleme ve Yönetim

  Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

  Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

  Sorun: Otlatma ve otlatma yönetimi

  Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

  Ülke: İrlanda

   

   

   

   

   

  Nasıl uygulanır

  Otlar aşağıdaki teknikler kullanılarak ölçülebilir:

  1) Biçme ve tartım

  • Kuadrat (0,5 x 0,5m), makas, tartı ve plastik torba gereklidir
  • Kuadrat, padoku temsil eden bir alana yerleştirilir veya padok başına birkaç kuadrat kesimi yapılır
  • Kuadrattaki ot, makasla hedef otlatma yüksekliğinde klipslenir
  • Tüm kırpılmış otlar torbaya koyulur ve tartılır
  • Otun kuru madde yüzdesinin tahmin edilebilmesi için aşağıdaki hesaplama kullanılır:
   • ot ağırlığı (kg) x ot DM% x 40.000 = kg DM/ha padok

  2) Yükselen plaka metre

  • Yükselen plaka ölçer, bir otun sıkıştırılmış yüksekliğini ölçer. “tıklama” mekanizmasının her biri 0,5 cm sıkıştırılmış yüksekliği temsil eder
  • Bir padokta yükseklik almadan önce başlangıç numarası plaka ölçere kaydedilir
  • Bir padokun doğru bir şekilde ölçülebilmesi için tüm padok boyunca 30 yüksekliği “W” şeklinde hedeflenir
  • Yüksekliği aldıktan sonra bitiş numarasını kaydedilir, başlangıç numarasından çıkarılır, sıkıştırılmış ot yüksekliği cm olarak elde etmek için 2’ye bölünür, eğer yükseklik ölçümünü 30 aldıysanız 30’a bölün.
  • Sıkıştırılmış ot yüksekliği = (başlangıç numarası-bitiş numarası)/2 ÷ alınan yükseklik sayısı
  • Hedef sonrası otlatma yüksekliği (örneğin 4 cm) her bir padok’un ot yüksekliğinden çıkarılır
  • Elde edilen rakam 300 ile çarpılır, çünkü koyun için cm başına 300 kg KM/ha ot vardır
  • Otomatik plaka ölçerler (örn. Grasshopper) ot yüksekliğini otomatik olarak hesaplayabilir ve verileri çevrimiçi veritabanına veya akıllı telefona aktarabilir

  3) Ot çubuğu

  • Kullanımı kolay ve düşük yatırım
  • Otların ne zaman büyüdüğünü, otlatılması gerektiğini veya otlatmak için çok ağır örtüleri olduğunu göstermek için yan taraftaki göstergeyi kullanın.

  Veri nasıl kullanılır:

  • Tüm çiftlik örtüsünü hayvan sayısı ile birlikte manuel olarak hesaplanması, ilerideki otlatma günleri, son ölçümdeki ot büyüme hızı vb. veya çevrimiçi bir uygulama kullanılması örneğin: PastureBase Ireland veya Agrinet
  • Ortalama çiftlik örtüsü, her bir padok örtüsünün alanıyla çarpılması, tüm padokların toplanması ve ardından toplam alana bölünmesiyle hesaplanır.
  • Hayvan talepleri yaşa, laktasyon aşamasına vb. bağlı olarak değişir. Bir kılavuz olarak ikiz yetiştiren koyunlar için günlük alım miktarı kuzulamadan 1 hafta sonra 2.4 kg KM ile kuzulamadan 7 hafta sonra 3.4 kg arasında değişir
  • Mera yönetimi destek araçları (örneğin PastureBase Ireland, Agrinet), tüm padok örtüleri ve stok bilgileri yüklendiğinde büyüme oranlarını, ortalama çiftlik örtüsünü, ilerideki otlatma günlerini, stok oranını ve hayvan sayısını otomatik olarak hesaplar. Mera yönetiminde destek araçları, çiftlikteki her bir padok için toplam mera üretimini gösteren raporlar oluşturur
  Beklenen faydalar
  • Daha yüksek ot verimi, iyileştirilmiş ot kalitesi, uzun otlatma mevsimi, yüksek yem değerli silaj üretimi, tüm hayvanların performansını artırır ve yem maliyetlerini azaltabilir.
  • Uygulamaların kullanılması (örn. PastureBase/Agrinet) ayrıca çiftlik için kapsamlı bir otlak veri tabanı oluşturulması, yetiştirilebilecek ot miktarının belirlenmesi, en iyi ve en kötü performansı gösteren padokları belirlenmesi
  Ön koşullar ve/veya sınırlar:
  • Otlatma ölçüm ekipmanına yatırım yapılması
  • Ekipmanların doğru kullanımı, padok bilgilerinin hesaplanması veya veritabanına nasıl yüklenmesi gerektiğinin bilinmesi

  Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca