Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Baklagil/buğdaygil kışlık yem bitkilerinin iki başarılı kombinasyonu

Çözüm başlığı: Baklagil/buğdaygil kışlık yem bitkilerinin iki başarılı kombinasyonu

Amaç: Yunanistan’da test edilmiş veya tatmin edici sonuçlarla kullanılmış kışlık yem bitkileri için baklagil/ buğdaygil birlikte ekim kombinasyonlarının örneklerinin verilmesi.

Tanım:

  • Baklagil yem bitkileri ekiminde bir miktar buğdaygil eklemek, daha kolay bir hasadın yapılmasına, daha yüksek verim ve yem kalitesine olanak sağlar. Buğdagiller, baklagillerin daha yüksek bir uzunlukta büyümesine izin verirken, mahsulün eğik olduğu durumlarda, bozulmasını önlemek amacıyla bir kazık görevi görür. Ayrıca, silajın fermantasyonu sırasında, karışım daha iyi performans göstermektedir. Sunulan kombinasyonlar, sulanmayan kışlık yem bitkileri için geçerlidir: Akdeniz ikliminde, sulama suyunun mevcut olduğu durumlarda tarlada ikinci bir ürüne izin verecek kadar erken hasat edilebilen bitkiler fiğ/arpa ve bezelye/yulaftır.

Konu: Besleme

Üretim sistemi:Sütçü/etçi

Hayvan kategorisi: ergin/kuzu

Sorun: Yem bitkileri

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Örnek 1 (Araştırma deneyimi) :

  • Fiğ (Alexandros cinsi) ile arpa (Colorado cinsi). 150kg tohum/ha. Ekimde tohum ağırlığının oranları %33 buğdaygil/%67 baklagildir.
  • Yem bezelyesi (Arvika cinsi) ile yulaf (kassandra cinsi), ekilir. 180kg tohum/ha. Ekimdeki tohum ağırlığı oranları %25 buğdaygil/%75 baklagildir.

Her ikisi de kışın (Aralık başı) ekildi ve ilkbaharda (Mayıs ortası) hasat edildi. Bitkiler, 200 kg/ha’da süperfosfat (0-46-0) ile gübrelendi. Farklı türlerin tohumları, fiziksel parametrelerde farklılık gösterdiğinden, bitkilerin dağılımı için çift ekim önemlidir.

 

Örnek 2 (Rutin çiftçi uygulaması):

Fiğ ( Alexandros cinsi) ile arpa (veya yulaf), sonbaharda (Ekim sonu) ekilir ve ilkbaharda (nisan sonundan mayıs ortasına kadar) saman veya silaj için hasat edilir. 180kg tohum/ha. Ekimdeki tohum ağırlığı oranları %17 tahıl/%83 baklagildir.

Beklenen faydalar
  • Hem saman hem de silaj olarak daha kolay hasat edilebilir olması, daha yüksek verim ve kaba yem kalitesi sağlamaktadır. Araştırma deneyinin sonuçları, hasat döneminde, fiğ/arpa kombinasyonu için verim (%25 kuru madde) 25-50T/ha, tarlanın agronomik potansiyeline bağlı olarak, yem bezelyesi/yulaf kombinasyonu için biraz daha düşük verim olabilmektedir. Hasat sırasında kaba yemin ham protein içeriği fiğ/arpa için KM’nin yaklaşık %16’sı, yem bezelyesi/yulaf için KM’ nin yaklaşık %12 ‘dir.
Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar

Laboratory of Nutrition Physiology and Feeding, Agricultural University of Athens

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca