Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

 

BAŞLIK:

 

X

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

KONU: Vücut kondisyon skoru

Çözüm Adı: Vücut kondisyon skorunun koyunlarda verimlilik üzerine etkisi

Ülke : İrlanda

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Teagasc (https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2016/Culling-and-condition-score.pdf)

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Vücut kondisyon skorunun (VKS) koyunlarda verimlilik üzerine etkisini sunmak

Tanım:

– Vücut kondisyon skoru:

a) Koyunlarda vücut rezerv durumunun gösterir.

b) Beş puanlık bir ölçekte değerlendirilir, 1 en zayıf ve 5 en şişman.

c) El ile değerlendirilen, ekipman gerektirmeyen, öğrenilmesi kolay ve yaş, ırk veya gebelik düzeyine bağlı olarak koyunlarda canlı ağırlık farklılıklarını değerlendirmede kullanılır.

– Aşım döneminde hedef VKS 3.5 – 4.0 arasındadır.

Beklenen Faydalar:

– Çiftleştirme sırasındaki VKS’deki her birim artış (2,5-4 aralığı içinde)

a. Koyun başına 0,13 kuzu sayısını arttırır

b. Aşılan koyun başına yetiştirilen kuzu sayısı 0.10 oranında arttırır.

– 2.5’den daha düşük bir kondisyon skorunda çiftleştirme aşırı zayıflık riskini arttırır

.Ön Koşullar/Limitler:

  • Vücut kondisyon skorlaması, sütten kesme sonrası mümkün olan en kısa sürede başlamalı ve uygun vücut kondisyonunu sağlanması için dört ila altı hafta arasında tekrar edilmelidir.
  • İyi kaliteli taze ot ile haftada 1 kilo canlı artışı beklenebilir.
  • Özellikle ovada yetiştirilen koyunlarda VKS’da bir birim artış 12 kg canlı ağırlık artışı ile eşdeğerdir.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-üretkenlik
-döl verimi
-ölüm oranı
-daha az işgücü
daha iyi yem yönetimi
çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

VKS’deki 1 birimlik değişim yaklaşık 12 hafta sürebilir, bu nedenle VKS puanlaması zamanında yapılmalıdır.

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

<1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

Hemen

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Taşıma ünitesi

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

VKS’nin nasıl yapılacağının, skorların ve skorlamanın ne anlama geldiğinin ve skor yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgiye ihtiyaç vardır.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

Yaklaşık 1 saat

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Hayır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 İRLANDA

Çözüm No/Adı

 1- Döl Veriminin Kuzu Ölümünde Etkisi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

Deneme istasyonu

Bu çözümü neden seçtiniz?

Yenidoğan kuzu ölümü ve çoğuz doğumu yönetilmesi

Uygulaması kolay mıydı?

Evet

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Çalışanlar ve çeşitli paydaşlar arasında bilgi aktarımı.

Ölü doğumlarda ağırlık girişi ve bilgilerin işlenmesi istatistiksel olarak anlamlı değildir, yazılım programının ayarlanması gerekir.

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Hayır

Evet is, nasıl?

Kuzulamanın kolaylığını gözlemleyebilmek için kuzulama bölmesinin üzerine bir büyük parça yerleştirildi. Böylece, girişte koyunların izlenmesi için gerekli tüm bilgilere sahip olunmuştur.

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

evaluation smiley

Çıktıları nelerdi?

Üçüzlerin kuzu bakımı kolaylaştı, sistematik olarak kolostrum beslemesi yapıldı ve gebe kısrak serum dozu ayarlandı.

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Bazen başarılı tarama yapan deneyimli bir kişi bulmak zor olabilir.

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca