Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

X

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Doğumda Kuzu Canlılığı

Çözüm Adı:Doğumda kuzu canlılığı kuzuların yaşama gücünü iyileştirir

Ülke : Büyük Britanya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Araştırma

Çözüm Düzeyi

X

Bilgi

 

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç:Kuzu canlılığını iyileştirerek kuzu yaşama gücünün arttırılması   

Tanım:

  • Kuzu canlılığı kuzuların yaşama gücünde etkilidir; kalıtsaldır ve özellikle annenin beslenmesi ile doğrudan ilgilidir
  • Doğumda kuzu canlılığın skorlanması ve özellikle damızlık anaç seçiminde  kuzu ölümlerini azaltarak canlılığı arttırılır.
  • Özellikle gebeliğin son 6 haftasındaki iyi kalitede besleme annelerin kondisyonları açısından faydalıdır; bu dönemde kötü beslenen koyunların yavrularının canlılığı zayıf olur.
  • Bazı ırklarda doğum ağırlığı, yaşama gücü ve kuzulama kolaylığı özellikleri için damızlık değer (DD) hesaplanmıştır. Damızlık değeri yüksek koçların alınması kuzularda canlılığı arttırır.

Beklenen Faydalar: Düşük kolostrum alımına bağlı erken dönem kuzu kaybının azaltılması.

Ön Koşullar/Limitler: (knowledge, training, capabilities, cost, management, facilities, equipment, etc.)

  • Bazı üretim sistemleri için kuzu canlılığı skorlaması pratik olmayabilir.
  • Damızlık değer skorları tüm ırklarda olmayabilir.
  • Çiftçilerin  çiftlik verilerini değerlendirmedeve kaliteli rasyongeliştirmede desteğe ihtiyacı vardır.

Bilimsel Temel:

MacFarlane, J.M., Matheson, S.M., Dwyer, C.M. (2010) Genetic parameters for birth difficulty, lamb vigour and lamb sucking ability in Suffolk sheep. Animal Welfare, 19, 99-105;

Matheson, S.M., Rooke, J.A., McIlvaney, K.M., Ison, S., Jack, M., Bunger, L., Ashworth, C.J., Dwyer, C.M. (2011) Development and validation of ‘on-farm’ behavioural scoring systems to assess birth assistance and lamb vigour. Animal,5,  776-783;

Matheson, S.M., Bünger, L., Dwyer, C.M. (2012) Genetic parameters for fitness and neonatal behavior traits in sheep. Behavior Genetics, 42, 899-911;

Dwyer, C.M., Conington, J., Corbière, F., Holmøy, I.H., Muri, K., Rooke, J., Vipond, J., Gauthier, J.-M. (2016) Invited Review: Improving neonatal survival in small ruminants: science into practice. Animal, 10(3), 449-459.

 

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
üretkenlik
dölverimi
daha az yavru atma

düşük ölüm oranı
daha az iş gücü
daha iyi iş gücü organizasyonu
daha iyi yem yönetimi
çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm bir çok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Hayır

Kuzu canlılığı skorlaması yalnızca tüm doğumları düzenli olarak gözlemleyen sistemlerle ilgilidir. Gelişmiş yem yönetimi ve kuzu canlılığı damızlık değr tahminin kullanılması tüm sistemlerle ilgili olacaktır.

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

 

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 

 

 

 

İş gücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

>=1hafta

<1 gün

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliği için kaç kişiye ihtiyaç var?

 

 

Bunların hepsi doğumda kuzuların canlılığının skorlanması için gereklidir. Yem yönetimi üretim sistemine  ve nasıl uygulandığına bağlıdır. Damızlık değer tahmini bir çiftlikte esas karar verici unsurdur. Bu da pedigrili koçların ve genetic değerlendirme servislerinin varlığını gerektirir.

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

 

Mevcut üretim  dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Düşük teknoloji çözümleri örneğin; defter / kalem kayıtları

 

       

 

Bilgi/Yetenek –Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

kuzu canlılığı skorlaması, yem yönetimi ve EBV’lerin anlaşılması eğitimi

       

 

Eğitimiçin ne kadarzamanihtiyaçvar?

Yarım saat

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı var mı?

  Sadece EBV’lerin uygulanması için

 

 

 

 

 

                     

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Ülke

 Birleşik Krallık – Fransa – İtalya- İrlanda

Çözüm No/Adı

52 -Kuzu canlılığı kuzuların yaşama gücünü iyileştirir

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Fransa’da bir çiftlikte bir çiftçi ve deneysel bir istasyondaki danışmanlar tarafından test edildi.

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

% 20 oranında kuzu ölümleri ve genetik üreme (yüksek kalıtım derecesi bekleniyor)

Uygulaması kolay mıydı?

Evet– Aşağı yukarı – hayır

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Gözlem süresi ve titizlik: 5 dakika boyunca izleme, her kuzu için,

Paydaşlar arasında standardizasyon – gerekli eğitim.

Gece yönetimi

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet-Hayır

Evet is, nasıl?

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J 

Çıktıları nelerdi?

Kuzulama kolaylığı

Yaşama gücü

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

İlginç fakat uygulanması için adaptasyonu gerekli

İlginç bir çözüm değil

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet-Hayır gece hariç

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

İlgi:

• Reformlara rehberlik edebilecek bir araç + ıslah için ilgi

• Veri gelişimi için zaman ayırmanız gerekiyor

• Sağlık raporuna dahil edilecek veriler, kuzulama raporu

• Canlılık, tüm yaşam ve performans arasındaki ilişkileri çalışmayı sağlayabilir

• Büyük çapta kayıt yapmak ve uzun bir süre boyunca izlemek durumunda, potansiyel koyun yetiştirme faktörlerini belirlemek mümkün olabilir. Kolektif kullanımlar için bir gelişme istiyorsak ihtiyaç duyulan veri standardizasyonu ve basitleştirilmesi.

Veri kaydı:

• Bir akıllı telefondaki veri girişini basitleştirmek, sürü yazılımı ile bağlantı kurmak

• Özellikle gece boyunca gözlem yönetimi: bir güvenlik kamerasına yardımcı olur.

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca