Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

 

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

X

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

KONU: Beslenme yönetimi / Mera

Çözüm Adı: İleri Gebelik boyunca konstre ihtiyacının saptanmasında ot silajı besin değerinin etkisi

Ülke: İrlanda

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Sütçü

Bilgi Kaynağı: Teagasc (https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2017/nutrition-during-pregnancy-Farm-Indo-Jan-2017.pdf )

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz test edilmemiş

 

Amaç:  İleri gebelik döneminde konstre ihtiyacanın saptanması için ot slajı besin değerinin etkileri

Tanım:

 • Silaj sindirelebilirliği (kuru maddede sindirilebilirliği (DMD), kuru maddedeki sindirilebilir organik maddeler (DOMD), metabolize enerji (ME)) ot slajı besin değerini etkileyen en temel faktörlerdir.
 • Silaj DMD (g/kg DM) = 49.1 + 0.988 DOMD (g/kg DM)
 • Silaj ME (mj/kg DM) = 0.16 DOMD (g/kg DM)
 • Silaj besin değeri beslenme planı geliştirmede iyi bir şekilde tanımlanmalıdır
 • Konstre yemler gebeliğin son döneminde besin madde gereksinimi karşılaması açısından önemlidir
 • Silaj otunun boy uzunluğu koyunlarda silaj tüketimini etkilemektedir
 • Geç gebelik döneminde özellikle ikiz kuzuya gebe olan koyunlarda slajın besin değeri ve boy uzunluğunun konsantre yem ihtiyacını alımına etkisi Tablo 1‘ de verilmiştir. Konsantre ihtiyacı tekiz doğuran koyunlarda 5 kg azaldığı, üçüz doğuran koyunlarda ise 8 kg artış gösterdiği saptanmışıtr.

 

 

 

 

 

Table 1. İleri gebelik döneminde ikiz kuzuya gebe olan koyunlrda silaj kalitesinin konsantre (kg/koyun) ihtiyacına olan etkisi

 

Silaj DMD (g/kg DM)

 

790

720

640

Hassas doğranmış

8

17

25

Tek doğrama

12

24

35

 

 • Örneğin slaj kuru maddesinin 790g/kg dan 640g/kg indirilmesi ikiz gebe olan koyunlarda gebeliğin son 6 haftasında hassas ve tek kesim yapılan silaj örnekleri için sırası ile 17 kg ve 23 kg konsantre ihtiyacına sebep olmaktadır.

Beklenen Faydalar:

 • Silaj sindirilebilirliğin her 50 g/kg  arttırılması                                 
 1. Doğumundan sonra koyunların ağırlığında 6.5kg canlı ağırlıklık artışına
 2. Kuzu doğum oranında 262g artış sağlar
 • Konsantre ikamelerin optimum düzeyde kullanılmasına ve böylelikle maliyet düşürülmesine olanak sağlar                                         

Ön koşul/Limit:

 • İyi bir besleme planın geliştirilmesi için slaj besin değeri muhakkak labaratuvar analiziyle sağlanmalıdır.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-döl verimi
-ölüm oranı
-daha az işgücü
-daha iyi işgücü organizasyonu
-daha iyi yem yönetimi
-çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

 

 Silajın besleme değeri laboratuvar analiziyle belirlenmelidir.

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

<1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

 1

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

>=1hafta

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

 Silaj test laboratuarına erişim

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

 Ot silaj üretim bilgisi ve yem değerini etkileyen faktörler.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

 <1 saat

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

 Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

 Hayır

 

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

 İRLANDA

Çözüm No/Adı

 25- İleri Gebelik boyunca konstre ihtiyacının saptanmasında ot silajı besin değerinin etkisi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

Deneme istasyonu

Bu çözümü neden seçtiniz?

Çok ilginç bir yöntem olduğu için

Tasarruf yapmak için

Uygulaması kolay mıydı?

Evet

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

 

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Evet-Hayır

Evet is, nasıl?

Giriş hesaplama yöntemini uyarlayarak (İnce bağırsakta FU / Sindirilebilir proteinler)

Ot silajını saman ile değiştirerek

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

evaluation smiley

Çıktıları nelerdi?

Tasarruf miktarı kuzu başına 4,80 € ‘a ulaştı => Yem analizleri için bütçe (80 gün boyunca kolza küspesi için günde 200 g tasarruf)

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Başlangıçta örneğin kalitesi önemli

Bu çözümü mümkün olduğu kadar kolay erişilebilir hale getirmek ve yaymak gerekmektedir.

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca