Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Etçi koyunlar için meme değerlendirme tablosu

konformasyon ve meme sağlığı

Çözüm adı: Etçi koyunlar için meme değerlendirme tablosu

Amaç: Koyunları, kuzularını uygun şekilde besleyebilme yeteneklerine göre seçmek (iyi miktar/kaliteli süt ve kuzunun memeye kolay erişimi). Memeleri uygun olmayan koyunları sürüden ayıklamak. Hangi koyunların kuzulamadan önce laktasyon sorunları veya mastitis yaşama olasılığının olduğunu belirlemek ve tahmin etmek.

Tanım:

Meme performansı bir puanlama tablosu kullanılarak değerlendirilir. Bu değerlendirme, zaman içinde üç kilit noktada gerçekleştirilir: kuzulamadan birkaç gün önce, olası emzirme sorunlarının değerlendirilmesi ile kuzulamada ve sütten kesimde. Bu işlem, koyunların memelerinin gözlemlenmesini ve palpasyonunu gerektirir.

Nasıl uygulanır:

Değerlendirme, çiftçi veya bir teknik danışman tarafından yapılabilir. Basitleştirilmiş bir veri kayıt sistemi (sürü yazılımı/akıllı telefon) ile kullanıldığında, bu, birey ve sürü üzerinde meme uygunluğunun izlenmesine olanak sağlamalıdır.

meme değerlendirmefr1
meme değerlendirme tablosufr2

Konu: (Sağlık/yöntim)

Üretim sistemi: Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

İhtiyaç/sorun:Mastitis (klinik ve subklinik)

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Beklenen faydalar:

Bu, sürüde daha iyi meme uyumu sağlamalı, uzun vadede, emmesi zor memelerin sayısını ve kronik mastitis vakalarının sayısını azaltmalı (zemin – diz yüksekliği ve mastitis direnci gibi belirli konformasyon parametreleri arasındaki olası bağlantı), daha iyi süt üretimi ve homojen kuzu büyümesi ile sonuçlanmalıdır. Meme sağlığı ve konformasyonunun değerlendirilmesi ve yönetimi aynı zamanda kuzulama zorluklarını tahmin etmeye ve sürüde itlafın kontrolüne yardımcı olur.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Tutarlılık kusurlarını tanımak için memeyi elle muayene etme deneyimi daha iyidir, ancak ilk yaklaşım olarak gerekli değildir (değerlendirme, hayvanları karşılaştırarak ve/veya memenin her iki tarafı arasında da yapılabilir).

Bu tablo şu anda gözden geçiriliyor ve basitleştirilebilir.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca