Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Maedi Visna Virüsüne (MVV) karşı direnç için seçici yetiştirme

Çözüm Başlığı: Maedi Visna Virüsüne (MVV) karşı direnç için seçici yetiştirme

Amaç: Islah ile MVV’nin izlenmesi ve ortadan kaldırılması

Tanım: koyunlarda maedi-visna (MV) ve keçilerde keçi artrit ensefaliti (CAE), küçükbaş lentivirüslerden (SRLV’ler) kaynaklanır. SRLV’lerden etkilenen hayvanlar asemptomatik taşıyıcılar olarak kalabilir ve bunların yalnızca bir kısmı, esas olarak kronik solunum semptomları (Maedi), nörolojik belirtiler (Visna ve CAE) veya artrit (CAE) ile karakterize klinik hastalık gösterecektir. Şimdiye kadar kontrol planları, belirlenmiş aralıklarla serolojik tanıya, seropozitif hayvanların kademeli ve erken itlafına ve doğumda enfekte anneden ayrıldıktan sonra sadece seronegatif koyunlardan yeni doğan kuzuların emzirilmesine dayanmaktadır. Ek olarak, hayvanların sürüye katılmasına sadece seronegatif hayvanlar için izin verilir. Son zamanlarda, transmembran protein tip 154’ü (TMEM154) kodlayan gendeki E154K polimorfizminin, SRLV’lere maruz kalan koyunların serolojik durumu ve/veya provirüs konsantrasyonu ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir. KK genotipini taşıyan koyunlar dirençli iken, EK ve EE genotipine sahip olanlar duyarlıdır. Bu bulgu, seçici üremeye dayalı alternatif bir kontrol planının tasavvur edilmesini sağlar.

Konu: Sağlık

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Buzdağı hastalıkları (örn. OPA, CLA, Johnes hastalığı, Maedi Visna, Border hastalığı)

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: İtalya

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır
 1. DNA analizi için mümkün olduğunca genç üreme hayvanlarından (tercihen koçlardan) numune almak (genotube ile burun sürüntüleri daha az maliyetli prosedürdür). Hayvan kimliğinin doğru olup olmadığına dikkat edin (Elektronik kimlik önerilir).
 2. DNA ekstraksiyonu ve genotipleme için numunelerin özel laboratuvarlara gönderilmesi (yüksek verim ve ekonomik TAQMAN testleri mevcuttur).
 3. Damızlık için KK (ikinci seçenek olarak EK) genotipli hayvanlarının seçilmesi.
 4. Damızlıkları, tercihen KK (ikinci seçenek olarak EK) baba ve anaçlardan oluşturmak.

Yetiştirme, eradikasyon programının maliyet/faydalarına ve istenen verimliliğine göre, yetiştirici:

 • Genotip sadece damızlık koç;
 • Damızlık koç ve koyunlar
 • Ya damızlık hayvan seçimi ya da kasaplık hayvan eldesi için tüm sürünün genotipini oluşturun
   Beklenen faydalar

   Zahmetli ve maliyetli geleneksel planlardan kaçınarak MVV’nin kararlı, kesin kontrolü ve ortadan kaldırılması

   Ön koşullar ve/veya sınırlar:

   Uzun vadeli sonuçlar

   Örneklemeyi ve genotiplemeyi doğru zamanlamada yönetmek için ıslah organizasyonu

   DNA ekstraksiyonu ve genotipleme için özel laboratuvarlar

   Spesifik popülasyonda/ırkta genetik determinizmi doğrulamak için doğrulama çalışması

   Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca