Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

 

KONU: Kolostrum sorunları

Çözüm adı: Analık vasfı düşük ve annesini kaybetmiş kuzularda kolostrum uygulaması.

Ülke: Romanya

Süt ve/veya et koyunları: Süt ve et

Bilgi Kaynağı: Bilgi, Endüstri

Çözüm seviyesi:

X

Bilgi verici

X

Uygulanabilir

 

Henüz test aşamasında

Amaç: Analık vasfı düşük ve annesini kaybetmiş kuzularda ölüm oranlarının azaltılması.

Tanım:

 • Doğumdan en geç 4-6 saat sonra alınan ilk kolostrumun kuzuya verilmesinin sağlanması.
 • Kuzulamadan sonra kuzu ve koyunların davranışlarının gözlemlenmesi. Mastitis gösteren koyunların kuzularının ayrı tutulması.
 • Kolostrum yeni doğan kuzuların yeterli tüketiminin sağlanması için 38°C’de biberonla verilmelidir ve kolostrumda bulunan proteinlere zarar vermesinden dolayı mikrodalgada ısıtılmamalıdır.
 • Kuzulamada tekiz doğum yapan koyunların kolostrumları çoğuz doğuranlara göre toplanabilir, dondurulabilir, 6 aya kadar buzlukta saklanabilir.
 • Doğumdan sonraki ilk 3-4 gün kuzu büyüklüğüne bağlı olarak günde en az 3-4 kez 150-200 ml kolostrum ile beslenmelidir.
 • Üçüz doğum durumunda ise çiftlikte kolostrum mevcut ise takviye edilmelidir.
 • Depolamadan önce kolostrum kalitesini değerlendirmek için bir kolostrometrenin kullanılması gerekmektedir.
 • Analık vasfı düşük olan veya düşük süt verimine sahip olan koyunların sürüden ayıklanmalıdır.

Beklenen faydalar: Annesi olmayan ve analık vasfı düşük olan kuzuların yaşama gücünde artış var.

Önkoşullar ve/veya sınırlamalar (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman vb.)

 • Analık yeteneği düşük olan koyunların gözlemlenmesi pratikte zor olabilir.
 • Bazı durumlarda, anne ve kuzu arasında bağın sağlam kurulmuş olmasına rağmen, koyun yeterince kolostrum üretemez, bu özellikle ilk doğumunu yapan koyunlarda gözlemlenmektedir.
 • Yetiştiriciler, mümkün olan en kısa sürede annelik özelliği düşük olan koyunları sürüden çıkarmalıdırlar.

Bilimsel Temel:

 • Quigley, J.D., Lago, A., Chapman, C., Erickson, P. and Polo, J., 2013. Evaluation of the Brix refractometer to estimate immunoglobulin G concentration in bovine colostrum. Journal of Dairy Science. February 2013. Vol. 96, no. 2, p. 1148–1155;  
 • Bielmann, V., Gillan, J., Perkins, N.R., Skidmore, A.L., Godden, S. and Leslie, K.E., 2010. An evaluation of Brix refractometry instruments for measurement of colostrum quality in dairy cattle. Journal of Dairy Science. August 2010. Vol. 93, no. 8, p. 3713–3721; 
 • Chigerwe M, Tyler, JW., Middleton, JR., Spain, JN., Dill, JS. and Steevens, BJ., 2008. Comparison of four methods to assess colostral IgG concentration in dairy cows. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2008. Vol. 233, no. 5, p. 761–766. 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-daha düşük ölüm oranı

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

Et ve süt

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100/kuzu

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50/kuzu

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Hayır

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

≥1hafta

 

<1 gün

1 gün-

1 hafta

1hafta

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

         

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

≥1 hafta

Hemen

<1 gün

1 gün-1 hafta

1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Besleme tüpleri ya da şişeleri, kuzu kafesleri ve UV lambalar

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Evet

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

1 günlük çalışma

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Hayır

 

 

 

 

 

                           

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence