Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

 

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

 

Gebelik

 

X

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

KONU: Doğum ağırlığı

Çözüm Adı: Doğumda optimal kuzu ağırlığı

Ülke : İrlanda

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi

Bilgi Kaynağı: Teagasc (https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2017/nutrition-during-pregnancy-Farm-Indo-Jan-2017.pdf )

Çözüm Düzeyi:

X

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Optimal doğum ağırlığının verimlilik üzerindeki etkilerini tanıtmak

Tanım:

– Doğum ağırlığı koyun genotipi, baba hattı, döl verimi ve gebeliğin son dönemindeki besleme gibi birçok faktör kuzu doğum ağırlığını etkilemektedir.

– Kuzu doğum ağırlığındaki her 0.5 kg lık artış sütten kesimde 1.7 kg lık sütten kesim ağırlığı artışına denk gelmektedir    

– Optimum doğum ağırlığı:

a) Kuzu ölüm oranının en aza indirgendiği ağırlığıdır

b) Tekizlere oranla ikizler ve üçüzler için % 93 ve % 78 dir

– Kuzu doğum ağırlığının kuzu ölümleri üzerine etkisi Şekil 1’de gösterilmektedir.

– Kuzu sayısına bağlı olmaksızın doğum ağırlığı arttıkça ölüm oranı bir düzeye kadar azalmakta daha sonra kuzu doğum ağırlığı daha da arttıkça güç doğum nedeniyle ölüm oranları tekrar artış göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Tekiz, ikiz ve üçüz doğan kuzuların doğum ağırlığı ile ölüm oranı arasındaki ilişki

 

 

Beklenen Faydalar:

– Optimum doğum ağırlığına ulaşmak:

a) Artan kuzulama güçlüğü ve çok küçük kuzularla ilişkili işgücünü azaltır

b) Kuzu ölüm oranı azalır

c) Sürü verimliliği artar

Ön Koşullar/Limitler:

– Gebelik boyunca iyi yönetim protokolleri ve beslenme planlaması gerektirir.

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-ölüm oranı
-daha az işgücü
-daha iyi işgücü organizasyonu
-daha iyi yem yönetimi
-çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Gebelik boyunca iyi bir yönetim ve besleme planlanması gerekmektedir.

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

<1 gün

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var?

1

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

Hemen

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

Uygulanabilir değil

 

       

 

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

Doğum ağırlığını etkileyen faktörlerin bilgisi.

       

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var?

<1 gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Hayır

       

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı?

Hayır

 

 

 

 

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence