Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Bulaşıcı agalactia'ya karşı koruma stratejileri

Çözüm başlığı:Bulaşıcı agalactia’ya karşı koruma stratejileri

Amaç: Koyunların bulaşıcı agalactia karşı korumaya yönelik temel adımların önerilmesi.

Tanım:

Koyunların Mycoplasmacinsi türlere ait enfeksiyonları bulaşıcı agalactia adı verilen bir hastalığa neden olabilir. Hastalığın yaygın klinik belirtileri mastitis, keratokonjonktivit ve artrittir. Tüm dünyada yaygındır ve dramatik ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, tedbir alınması büyük önem taşımaktadır.

Mycoplasmas cinsinin birkaç türü bulaşıcı agalactia’nın hastalık sebebi olarak gözükse de ana etken faktör Mycoplasma agalactiae‘dir. Mycoplasma agalactiae in vitro koşullarda çoğu antibiyotiğe karşı duyarlı olarak görünmektedir. Bununla birlikte, aynı antibiyotik sahada genellikle mikroorganizmaya karşı sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, önleyici tedbirlerin uygulanması hastalığı kontrol etmenin tek yoludur. Mikroorganizmanın dolaşımı için aşılama yöntemleri ve sütün periyodik olarak test edilmesiyle başarılı bir önleme sağlanabilir.

Konu: sağlık/yönetim

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan Kategoris: Ergin/Kuzu/Damızlık

Sorun: Bulaşıcı agalactiae

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Yunanistan

 

 

 

 

 

Nasıl uygulanır

Daha önce de belirtildiği üzere korunmanın iki ana noktası vardır, aşılama yöntemleri ve süt testi.

Aşı yöntemleri ile ilgili olarak: Avrupa’da hayvanlarda kullanılmak üzere çok çeşitli inaktive aşılar ruhsatlandırılmıştır. Çoğu aşılama programı gebe koyunu hedef alır, böylece sağım dönemini kapsayacak şekilde edinilen bağışıklık oldukça uzun ömürlü olur Doğumdan bir ay önce ikinci takviye ile bir ay arayla iki doz, altı ay boyunca yeterli koruma sağlıyor gibi görünüyor. Sağım süresinin daha uzun olduğu durumlarda üçüncü bir doz da uygulanabilir.

Süt testi ile ilgili olarak: Her klinik mastitis vakası Mycoplasmas mikrobiyolojik testine tabi tutulmalıdır. Ek olarak, sağım döneminin birinci ve ikinci döneminden alınan en az iki toplu tank süt numunesi, Mycoplasmas varlığı için test edilmelidir. Pozitif numuneler olması durumunda, patojenin türünü belirlemek için ek moleküler teknikler gereklidir. Laboratuar sonuçlarına göre aşılama programları buna göre değiştirilmelidir.

Beklenen faydalar

– sağım kaybını ortadan kaldırmak

– antibikrobiyal kullanımını ortadan kaldırmak

Bilgi kaynağı / Yararlı bağlantılar
  1. Contagious agalactia: the shepherd’s nightmare, Loria et al., 2013, DOI: 10.1016/j.tvjl.2013.06.017
  2. Εκτροφή προβάτων και αιγών: Τι πρέπει να ξέρω; ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2017 ISBN: 978-960-98079-2-0

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca