Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

KONU: Besleme/mera yönetimi

Çözümün adı: Sütten kesilmemiş kuzularda alıştırma yemlemesi

Ülke: Romanya

Süt ve/veya et koyunları: Süt ve et 

Bilgi Kaynağı: Bilgi, Endüstri

Çözüm seviyesi:

X

Bilgi verici

X

Uygulanabilirlik

 

Henüz test aşamasında

 

Amaç: Sütten kesilmemiş kuzularda yem ihtiyacını planlanması ve yüksek seviyede büyüme oranlarının sağlanması.

Tanım:

  • 6-7 günlük yaştaki kuzular için, %16-18 ham protein içeren ince öğütülmüş tahıllar veya peletlenmiş yem ile alıştırma yemlemesi yapılmalıdır (ad libitum). 
  • Alıştırma bölmesi (ağılın %15-20’si) ya da koyun alıştırma yemliklerinin kullanılması ve bunları kuzuların vücut gelişimine göre ayarlanması.
  • 14 günden başlayarak, kuzulara yüksek kalitede kuru ot (yonca veya çayır üçgülü) ve erişilebilir bir su kaynağı sağlanmalıdır.
  • Alıştırma yemlemesi, özellikle ikiz veya üçüz olarak doğmuş kuzuları ve düşük süt verimine sahip koyunlardan beslenen kuzuları beslemede kullanılır.
  • Yetiştiriciler, kuzuların sütten kesim zamanı ve meraya çıkma zamanı gibi durumlar göz önüne alınarak gerekli yemlerin alınmasını planlamalı ve temin etmelidir. 
  • Peletlenmiş yem kullanılıyorsa; yetiştiriciler, rumen pH’sını dengelemek için koksidiostatik ve tampon madde içeren yemleri seçmelidir.

Beklenen Faydalar: Sütten kesilmeyen kuzularda yaşama gücü ve büyüme hızı %20-30 arasında artıyor. Alıştırma yemlemesinin uygulandığı sürede, sütten kesim ağırlıkları artırılıp, kuzu ölüm oranları azaltılıp ve sütten kesim yaşı düşürülebilir.

Önkoşullar ve/veya sınırlamalar (bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman vb.)

Yetiştiricilerin pelet yem satın alması ve ayrıca yüksek kaliteli kuru ot satın alması veya üretmesi gerekir.

Bilimsel temel:

  • Salgado et al., 2018. Endoparasite and nutritional status of Suffolk lambs in seven production systems. Animal Production Science 58, 1667-1676.
  1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
-ölüm oranı
-daha iyi yem yönetimi

Sistem

Çözüm birçok üretim sistemi için uygun mu? 

Evet

Sistemi detaylandırın 

Cavap hayır ise- hangi sistem 

 

 

Et ve süt

 

 

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

<100/kuzu

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

<50/kuzu

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engeller var mı?

Hayır

 

 

İşgücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

 

 

 

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? 

 ≥1hafta

 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

≥1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliğ için kaç kişiye ihtiyaç var? 

 1

 

 

 

 

 

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

≥1hafta

Hemen

<1 gün

1 gün – 1 hafta

≥1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

Mevcut üretim dönemi

Mevcut üretim dönemi

Gelecek dönem

 

>gelecek üretim dönemi 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır? 

Kuzular için konsantre besleyiciler ve kuzu yemi

Bilgi/Yetenek -Çiftçi donanımı 

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı? 

 Evet

 

 

 

 

 

Eğitim için ne kadar zaman ihtiyaç var? 

 1 günlük eğitim

 

 

 

 

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı?  

 Hayır

 

 

 

 

 

Çözümün herhangi bir  organizasyon veya yapıya ihtiyacı varmı? 

 Hayır

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Ülke

ROMANYA

Çözüm No/Adı

37. Sütten kesilmemiş kuzularda alıştırma yemlemesi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

Çiftçi

Bu çözümü neden seçtiniz?

Kuzu sağlığı, büyüme ve yaşama gücünün arttırılması

Uygulaması kolay mıydı?

Evet

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Kuzulara yüksek miktarlarda konsantre verilmesi, koyunlarda daha kısa süreli laktasyona neden olur, çünkü kuzular 2 ay sonra konsantre yem tüketmeyi tercih ederler ve süt verimini azaltır (süt ürünleri ve combine ırklarda sorundur).

Adapte etmeye gerek duydunuz mu? 

Evet

Evet is, nasıl?

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi? 

 

Çıktıları nelerdi?

Kuzularda daha yüksek büyüme ve yaşama gücü oranları

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet 

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Et çiftliklerinde, süt çiftliklerine göre daha uygundur.

Konsantreler aşırı derecede iyi olmamalıdır, 3 mm partikül büyüklüğü optimum olacaktır.

 

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence