Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă

TEMA:

 

 

Reproducţie

 

 

Mortalitate la miei “management”

 

Gestaţie

 

X

Mortalitate la miei “animal”

 

Problema: Factorii legaţi de colostru

Numele soluţiei: Administrarea colostrului la mieii abandonaţi şi cei orfani

Ţara: România

Oile crescute pentru lapte/carne: Lapte şi carne

Sursa de informare: Literatura de specialitate, cercetare, practică

Nivelul soluţiei:

X

Cunoaştere

X

Aplicată în practică

 

Aflată în testare

 

Scopul: Reducerea pierderilor cauzate de mortalitate la mieii orfani.

Descriere:

– Este recomandat ca mieii să consume primul tain de colostru la maximum 4-6 ore de la fătare, de preferat în prima jumătate oră de viaţă.

– Crescătorul trebuie să observe comportamentul oii mame imediat după fătare, în special să verifice dacă mielul este acceptat la supt sau daca oaia mama prezintă semne clinice de mastită.

– Mieii orfani trebuie să primească colostru folosind tetine speciale sau sonde, la temperatura de 37-38 °C. Colostrul nu trebuie încălzit la microunde, deoarece acest procedeu distruge o serie de anticorpi.

– În sezonul de fătare, se poate recolta colostrum de la oile multipare care au fătat un singur miel, sau oile ale căror miei au fost fătaţi morţi, iar colostrul se poate păstra în congelator până la 6 luni.

– Colostru se recomandă să fie administrat mieilor în primele 3-4 zile de viaţă, în cantităţi de 150-200 ml la fiecare tain, cel puţin de trei ori pe zi, preferabil la intervale de 3-4 ore.

– Pentru evaluarea calităţii colostrului, se poate utiliza la nivel de fermă colostrometrul.

– Se recomandă reformarea tuturor oilor care au o producţie scăzută de lapte la fătare, precum şi a oilor care nu-şi acceptă mieii.

Beneficii estimate: Creşterea ratelor de supravieţuire la mieii slăbiţi sau orfani.

Cerințe preliminare şi/sau limitări (nivel de cunoaştere, instruire, aptitudini, costuri, management, facilităţi, echipamente, etc.)

Monitorizarea permanentă a oilor în primele ore după fătare este de multe ori improbabilă.

Uneori, deşi legătura oaie-miel se formează, oaia-mamă nu produce suficient colostru pentru a asigura mielului necesarul.

Reformarea oilor care îşi abandonează mielul este recomandată.

Această postare este disponibilă și în: Engleză Franceză Spaniolă Italiană Turcă