Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Mineraller ne zaman ve nasıl sağlanır?

Çözüm başlığı: Mineraller ne zaman ve nasıl sağlanır?

Amaç: Aşırılıklardan kaçınarak hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarının karşılanması Otlayan koyunlar için bir mineral takviye planı sağlamak

Tanım:

Koyunlar otlarken belirli zamanlarda, örneğin çiftleşmeden bir ay önce ve kuzulamadan en az bir ay önce mineral ve vitamin uygulamaları yeterlidir. Diğer fizyolojik durumlarda ise bir aylık bir uygulamayı takiben bir veya iki ay takviye yapılmadan uygulanması tavsiye edilir Ancak, tuz tüm yıl boyunca erişilebilir olmalıdır.

Nasıl uygulanır:

Faydaları ve sınırlamaları dahil olmak üzere farklı alım alternatifleri şunları içerir:

  • Vitaminli mineral yem (peletler/ toz), hayvan için en ucuz ve en etkili alternatiftir
  • Zenginleştirilmiş yemler etkilidir ancak daha pahalıdır.
  • Melas seviyelerine bağlı olarak mineral taşı yalamaların aşırı tüketimi çok pahalıdır ve sağlık sorunlarına yol açabilir.
  • Boluslar, belirli bir eksiklik durumunda etkilidir, ancak aynı zamanda daha pahalıdır ve önemli eser elementlerin yerini almaz (daha uzun bir süre boyunca etkili olmalarına rağmen).
  • İçilebilir ve enjekte edilebilir şok dozları (tek alım) önerilmez.
  • Zenginleştirilmiş gübreler (örneğin selenyum) yoluyla otlaklara bir elementin eklenmesi, hayvan tarafından doğrudan asimilasyondan daha az etkilidir.
  • Sürüde belirli bir sağlık sorunu yoksa organik veya şelatlı formlar (düzeltilemeyecek çok fazla unsur olmadığı sürece) yeterli olmaz.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: yetişkin / Damızlık

Konu: Mineral ve vitamin takviyesi

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Hayvanların ihtiyaçlarını en iyi kalite/fiyat oranı ile karşılamaktadır.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Belirli bir eksiklik göstermeyen hayvanlar bu tavsiyelerden endişe duymazlar.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca