Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Mineraller ne zaman ve nasıl sağlanır?

Çözüm başlığı: Mineraller ne zaman ve nasıl sağlanır?

Amaç: Aşırılıklardan kaçınarak hayvanların mineral ve vitamin ihtiyaçlarının karşılanması Otlayan koyunlar için bir mineral takviye planı sağlamak

Tanım:

Koyunlar otlarken belirli zamanlarda, örneğin çiftleşmeden bir ay önce ve kuzulamadan en az bir ay önce mineral ve vitamin uygulamaları yeterlidir. Diğer fizyolojik durumlarda ise bir aylık bir uygulamayı takiben bir veya iki ay takviye yapılmadan uygulanması tavsiye edilir Ancak, tuz tüm yıl boyunca erişilebilir olmalıdır.

Nasıl uygulanır:

Faydaları ve sınırlamaları dahil olmak üzere iki farklı metod için alımlar aşağıdaki gibidir:

  • Vitaminli mineral yem (peletler/ toz), hayvan için en ucuz ve en etkili alternatiftir
  • Zenginleştirilmiş yemler etkilidir ancak daha pahalıdır.
  • Melas seviyesi ile bağlantılı olan mineral içerikli yalama taşlarının aşırı tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir ve çok pahalıdır.
  • Kapsüller, belirli bir eksiklik durumunda etkilidir ancak pahalıdır. Daha uzun bir süre boyunca etkili olmalarına rağmen önemli iz elementlerin yerini alamazlar.
  • İçilebilir ve enjekte edilebilir şok dozları (tek alım) önerilmez.
  • Zenginleştirilmiş gübreler (örneğin: selenyum) ile otlaklara bir elementin eklenmesi, hayvanların sindiriminde daha az etkilidir.
  • Sonuç olarak, sürüde önemli bir sağlık problemi yok ise organik ya da şelatlı formlar yeterli değildir (başka bir öğe fazla olmadığı ve düzeltilemediği sürece).

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: yetişkin / Damızlık

Konu: Mineral ve vitamin takviyesi

Çözüm düzeyi: Pratik

Ülke: Fransa

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Cover the animals’ needs with the best quality/price ratio.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Bu tavsiyeler, eksiklik göstermeyen hayvanlar içindir

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca