Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca

Koksidiyoz

Bilgi formu adı: Koksidiyoz

İhtiyaç / Sorun: İç mekanda kuzulama koşullarını sağlamak ve kuzuların hayatta kalmasını iyileştirmek

Koksidiyoz nedir?

Koksidiyoz, bağırsak duvarını enfekte eden, çoğalan ve hasara neden olan türe özgü protozoal parazitlerden kaynaklanır ve genellikle klinik olarak ishal şeklinde kendini gösterir. Birçok koksidiyoz türü zararsızdır, ancak bazıları kuzularda çok patojeniktir. Koksidiyoz en çok 4-8 haftalık kuzularda görülür, ancak çevresel zorluk yüksekse daha ergin kuzular da etkilenebilir.

On bir türün koyunların ince bağırsağını enfekte ettiği bilinmektedir, ancak sadece Eimeria ovinoidalis ve Eimeria crandallis genellikle ciddi hastalığa yol açar. Ergin kuzular ve bazen koyunlar koksidiyal ookistleri dışkıları yoluyla çevreye saçabilir ve fekal oral bulaşma yolu ile genç kuzuları enfekte edebilir. Dökülme enfeksiyondan 9-28 gün sonra başlar. Bu yeni ookistler ortama girdikten sonra, optimum sıcaklık (20-25°C) ve nem (%70’in üzerinde) sağlandığında 1-3 gün içinde enfektif hale gelir, yani çevresel kontaminasyon seviyesi hızla artabilir. Koksidiyal ookistler çevrede çok stabildir ve aylardan yıllara kadar varlığını sürdürebilir.

Koksidiyozlu hayvanlar genellikle ishalden muzdariptir ve kondisyonlarını hızla kaybederler, bu da bitirme süresinin uzamasına neden olur. Düşük karkas kalitesi ve ağırlığı, yoğun bağırsak hasarı olan kuzularda, besin maddelerini emme yeteneğindeki azalma nedeniyle bir sorun olabilir. Düşük süt verimi ve artan uçuk riski, diğer zincirleme sorunlar olabilir. Bazı kuzularda ishal görülmeyebilir, ancak kilo alımında azalma olabilir (subklinik koksidiyoz). Diğerleri herhangi bir bozukluk göstermeyebilir, ancak yine de yüksek oranda enfekte olabilir ve çevrelerine ookist saçabilir.

  Risk Faktörleri

  • Yüksek entansif yetiştrime sistemleri
  • Yüksek damızlık varlığı
  • Kötü yönetim uygulamaları ve yetersiz kolostrum alımı
  • Parazitik gastroenterit, beslenme yetersizlikleri ve Border Hastalığı gibi eşzamanlı hastalıklar
  • Olumsuz fiziksel koşullar
  • Yüksek fekal kontaminasyon ortamı
  • Yaşların karıştırılması genç kuzuları riske atacaktır

   Konu : sağlık

   Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

   Hayvan Kategorisi: Ergin / Kuzu/ damızlık

   Sorun: Parazitler

    

    

    

    

    

    

   Teşhis

   Koksidiyal ookistler için dışkı muayenesi faydalıdır. Bununla birlikte, ishal açıklıktan önce gelebilir ve mevcut koksidya türlerinin değerlendirilmesi ek testler gerektirebilir. Ookist sayısının önemli olup olmadığını kesin olarak tespit etmenin tek yolu ookistlerin türlendirilmesidir.

   Ayırıcı tanılar:

   • Bağırsak kurtları (örn. Nematodirus)
   • Salmonella
   • Yemyeşil ot ve yüksek proteinli konsantre yem
   • Rotavirüs ve cryptosporidium daha genç bir kuzu grubunu etkileme eğilimindedir ve bu enterik hastalıklar nadiren koksidiyoz ile örtüşür
   • Border Hastalığı Virüs enfeksiyonu

   Bir kuzu grubunun durumunu erken bir aşamada bilmek, erken tedaviyi mümkün kılmak ve dolayısıyla subklinik koksidiyoz (ortalama günlük kazançta düşüş) ve klinik koksidiyozdan (kilo kaybı ve hatta ölüm) kaynaklanan kayıpları sınırlamak için çok yararlı olabilir. Makul bir tedavinin uygulanması aynı zamanda zaman ve para tasarrufu sağlayabilir ve ilaç girdilerini sınırlayabilir).

   • Kuzuları, kuzuların yarısının 3 haftalıktan büyük olduğu gruplar halinde emzirin (tüm kuzular bu yaşın üzerinde olana kadar beklemeyin).
   • Besi kuzuları: Besi sürecinin başlamasından 3 hafta sonra ot üzerinde veya bir ahırda.
   • 3 haftalıktan büyük ishalli kuzular: koksidiyozun durumunu ve grup durumunu değerlendirmek

   Her fiziksel grup için bir analiz gereklidir:

   • Her fiziksel grup için 15 günlük ile 3 haftalık arasında 10 kuzu seçin (15 günlükten küçük kuzuları almayın)
   • En zayıf kuzuları veya ishali olanları (kirli arka ayaklar) tercih edin
   • Kuzu başına 4 dışkı toplayın (yani toplamda 40 dışkı); ishalli kuzular için bir çay kaşığına eşdeğer dışkı toplayın.
   • Dışkıları bir torbaya/kaba koyun
   • Dışkıları mümkün olduğunca ezin ve karıştırın (laboratuvar bunu yapmak zorunda değildir ve sonuçları saptırabilir)
   • Torbayı kalem numarası / fiziksel grup ile işaretleyin
   • Koksidiyozun miktarının belirlenmesi ve tanımlanması için talepte bulunan laboratuvara/ veterinere gönderin (oda sıcaklığında, soğutmaya gerek yok). Farklı koksidya türlerini tanımlamak önemlidir, çünkü hepsi patojenik değildir.
   • Sonuçların yorumlanması: Dışkı karışımında >10.000 koksidya (tüm türler) veya >5.000 patojenik koksidya ortaya çıkarsa, tüm grubun tedavi edilmesi önerilir.

   Dikkat: koksidya çevreye karşı çok dirençlidir: yüksek oranda kontamine olmuş bir grubun tedavisi, kuzuların 3 hafta sonra yeni klinik vakalarla yeniden kontamine olmasını engellemeyecektir.

   Tedavi

   Çevresel zorlukların yüksek olabileceği ve kuzuların bu alanlara yerleştirilmesinden kaçınılamayacağı durumlarda kullanım içindir.

   1. Diclazuril veya toltrazuril, koksidiyal dökülmeyi azaltmak ve hastalığın şiddetini azaltmak için kullanılır. Kronik bağırsak hasarını önlemek için erken tedavi en iyisidir.
   2. Decoquinate yemde kullanılır ve en az 28 gün (veya risk dönemi süresince) kullanılması önerilir, ancak bu, kuzuların çok az sayıda koksidiye maruz kalması durumunda bağışıklık kazanmalarını önleyebilir. Süzekteki yemleri yutamayan kuzular gibi hasta olanlar herhangi bir koruma elde etmeyecektir.
   3. Şiddetli ishali olan kuzular elektrolitlerle rehidrasyona ihtiyaç duyar, olumsuz hava koşullarından korunmalı ve eş zamanlı kurt yükü riski araştırılmalıdır.
   Önleme

   Ana hedef, genç kuzuların yüksek seviyelerde ookist çevresel kontaminasyona maruz kalmasını en aza indirmektir. Zamanlanmış, hedefe yönelik önleme ürünleri de faydalı olabilir.

   • Damızlık yoğunluğunu azaltın.
   • Çok çeşitli yaş gruplarının bir arada bulunmasından kaçının.
   • Eş zamanlı eser element eksikliği, koksidiyoza yatkınlık için predispozan bir faktör olabilir. Eser element eksikliğini ekarte etmek için kan testi faydalı olabilir.
   • Dışkı kontaminasyonunu azaltmak için kovaların ve yalakların zemin seviyesinden yükseltilmesi.
   • Meme başları ve yalaklar gibi kuzuların etkileşimde bulunduğu nesneleri temizleyin ve dezenfekte edin.
   • Yeterli havalandırma ve drenaj sağlayın ve düzenli, bol miktarda yatak sağlayın.
   • Yoğun kullanılan alanlarda ookist birikimini önlemek için süzek yemlikleri hareket ettirin.
   • Organik maddenin uzaklaştırılması ve ookistleri yok eden bir dezenfektan ile dezenfeksiyon.
   • Mümkünse bir önceki sezonda genç kuzuların bulunduğu tarlalardan kaçının.
   • Kuzuların yeterli enerji ve protein alımını sağlayın
   • Olumsuz hava koşulları, nakliye, kısırlaştırma ve diğer gruplarla karıştırma gibi stresli olaylar, kuzulara meydan okunduğunda koksidiyoz gelişimine zemin hazırlayacaktır. Bu olaylardan birkaçının aynı zamana denk gelmesini önlemeye çalışın.

   Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca İtalyanca