Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca

 

BAŞLIK:

 

 

Üreme

 

 

Kuzu Ölümü Yönetim

X

Gebelik

 

 

Kuzu Ölümü Anne-Kuzu

 

KONU: Gebelik Teşhisi: Sağlık Üzerine Daha Fazla Bilgi

Çözüm Adı: Gebelik Teşhisi – Sağlık Adına Daha Fazla Bilgi

Ülke : Büyük Britanya

Sütçü / Etçi Koyun: Etçi/Süt

Bilgi Kaynağı: Eblex, SRUC Bilgisi

Bilgi Düzeyi

 

Bilgi

X

Pratik

 

Henüz Test Edilmiş

 

Amaç: Çiflik yönetiminizde gebelik teşhisi sonuçlarını kullanmak.

Tanım:

  • Ultrasonla gebelik teşhisi ideal olarak gebeliğin 60 ve 90’nıncı günlerinde yapılır.
  • Amaç gebeliğin tespiti veya gebeliğin olmamasının tespitini saplamak,kuzu sayısını belirlemektir
    • Teşhis sırasında hastalık veya enfeksiyon saplanan koyunlar sürüden ya çıkarılmalıdır yada besin madde ihtiyaçları değerlendirilmelidir.
    • İkiz veya üçüz gebeliği olan koyunların enerji ihtiyacı değişeceği için bu hayvanların besin madde içerikleri yeniden düzenlendirilmelidir. (daha iyi meralar/otlaklar,barınaklar, vb)
    • Üçüzler için bir koyundan ekstra daha fazla kuzu geleceğinin aynı anda görülmesi ve saplanması ile daha iyi bir bakım koşullarının hazırlanmasıdır.

Beklenen Faydalar: Ultrasan sonuçlarına göre koyun beslenmesinin yeniden düzenlenmesi,gebelikteki başarıyı arttırır.Daha fazla iri,çoğuz yavru doğma riskini azaltır.Kuzu sayısının ne kadar olduğunu bildiğin bir gebelikte hem zamanını hemde mera yönetimini,hemde ağıl yönetimini,iş  gücü gereksinimlerini daha iyi planlaya bilirsin.

Ön Koşullar/Limitler: (Bilgi, eğitim, yetenekler, maliyet, yönetim, tesisler, ekipman, vb..)

  • Çifçiler iyi bir ultrason teknisyenine erişimi olmalıdır.
  • Çifçiler ultrasonla tarama sonucuna gore hayvanlarına yeniden yönetimde düzenleye bilecekleri bilgiye sahip olmalıdır. (Örneğin. İkizler ve üçüzleri izlemek ve yönetmek için yeterli alan bulundurmak) 

Bilimsel Temel:

Jones A.K., Gately, R.E., McFadden, K.K., Zinn, S.A., Govoni, K.E., Reed, S.A. (2016)  Transabdominal ultrasound for detection of pregnancy, fetal and placental landmarks, and fetal age before Day 45 of gestation in the sheep. Theriogenology, 85(5), 939-945

Petrujkić BT, Cojkić A, Petrujkić K, Jeremić I, Mašulović D, Dimitrijević V, Savić M, Pešić M, Beier RC. (2016) Transabdominal and transrectal ultrasonography of fetuses in Württemberg ewes: Correlation with gestational age. Animal Science Journal, 87 (2), 197-201.

Scott P.R. (2012) Applications of diagnostic ultrasonography in small ruminant reproductive management. Animal Reproduction Science, 130(3-4), 184-186

Fridlund, C., Humblot, P., Båge, R., Söderquist, L. (2013) Factors affecting the accuracy of pregnancy scanning in ewes. Veterinary Record, 173(24), 607

 

1. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

Fayda

Beklenen Faydalar

Verimlilik artışı
daha iyi iş gücü organizasyonu
daha iyi yem yönetimi
çiftçiye daha az stress

Sistem

Çözüm bir çok üretim sistemi için uygun mu?

Evet

Hayır

Sistemi detaylandırın

Cavap hayır ise- hangi sistem

 

 

       

 

Maaliyet

İlk yatırım giderleri

 Sürü büyüklüğüne bağlı, 200-500 koyun in 100-250p olur

<100

100-500

500-1000

1000-10000

>10000

Bakım giderleri

 

<50

50-100

100-500

500-1000

>1000

Uygulanabilirliğinde engelle var mı?

 Hayır

 

İş gücü

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Çözümün hazırlanması ve uygulanması için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?

 <1 gün-1 hafta arası

<1 gün 

<1 gün

1 gün- 1 hafta

>=1hafta

 

 

Çözümün uygulabilirliği için kaç kişiye ihtiyaç var?

sürüye bağlı olarak 1-2 kişi

 

       

 

Süre

Sonuca ulaşmak için ne kadar süre gerekiyor?

 hemen

 

<1 gün

1 gün – 1 hafta

>=1hafta

 

Koyunlarda verimliliğe etkisini görmek için ne kadar zaman gerekli?

 mevcut retim dönemi

 

Gelecek dönem

>gelecek üretim dönemi

 

 

Ekipman/Altyapı

 

Çiftçi

Danışman-Vet

       

 

Hangi araç ve ekipmanlara gerek vardır?

laminat levha, otopsi çantası, neşter, ölü kuzunun imhası için çanta, tüm ölü kuzuların atılması için çanta, eldivenler

 

       

 

Bilgi/Yetenek –Çiftçi donanımı

Çözümün uygulanması için çiftçinin özel bir eğitim veya bilgiye ihtiyacı var mı?

bölme gereklidir

       

 

Eğitim için ne kadar zamana ihtiyaç var?

 1 gün

       

 

Çevresel unsurlar

Çözüme ilişkin özel bir düzenleme var mı? 

Tarama yapacaklar için uygun bir eğitim gerekli

       

 

Çözümün herhangi bir organizasyon veya yapıya ihtiyacı var mı?

 Hayır

 

 

 

 

 

2. Seviye Son Kullanıcı Değerlendirmesi

 

Ülke

 İspanya- İtalya 

Çözüm No/Adı

 B7 (26-30)  Gebelik teşhisi- faydaları üzerine daha fazla bilgi

Çiftçi/Danışman/Teknisyen-Vet-Diğer

İspanyada bir danışman, İtalya da bir çiftçi tarafından test edilmiştir.

 

Bu çözümü neden seçtiniz?

Koyun başına 0.6 kuzu ve 11.73€ gelir

Uygulaması kolay mıydı?

Aşağı yukarı 

Cevabınız hayır ise güçlükler neler idi?

Aşım tarihi bilinmeli, Süt koyunculuğunda et koyunculuğuna göre daha kolay uygulanabilir, teknik altyapının daha uygun olması sebebi ile.

Adapte etmeye gerek duydunuz mu?

Hayır

Evet is, nasıl?

 

Çözümün sonuçları sizi tatmin etti mi?

Mutlu yüz: J 

Çıktıları nelerdi?

Bölme gereklidir, yem maaliyetlerinin optimize edilmesi gereklidir. Daha iyi kuzulama dönemi planlaması gereklidir, yavru atan koyunların, boşların saptanması gereklidir.

Çözümün skorlanması

İlginç ve uygulanması kolay

Uygulamayı devam ettirecek misiniz?

Evet

Hayır ise neden?

 

Yorum ve eklemek istedikleriniz

Kulanım kolaylığı sağlayan bir yazılım verilerin girilmesini ve analizini kolaylaştır.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: Fransızca İspanyolca İtalyanca