Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence

Üreme için erkeklerin doğru seçimi sürünün verimini ve üretkenliğini arttırmada oldukça önemlidir. Genellikle koçların üreme açısından etkin olduğu varsayılır fakat son zamanlarda yapılan çalışmalarda koçların yaklaşık %18’inin üreme açısından fiziksel yada fizyolojik problemler göstermektedir. Bu probemler/eksikliklerin tanımlanması koçların üreme etkiniğini arttırmada önemlidir. MSD koçlardan spermanın sağılması için semen toplama kabı geliştirdi. Semen örneğinin kalitesi çiftlikte mikroskopla değerlendirilebilmekte ve koçların çiftleştirmede kullanılabilmesine, semenlerin çoğaltılmasına katkı sağlamaktadır.

A drawer to enter the ram and collect a semen sample

 

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca İtalyanca Rumence