Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Performans hedefi için kuzu büyütme protokolü

Çözüm başlığı: Performans hedefi için kuzu büyütme protokolü

Amaç:Büyütme dönemi boyunca yetiştiricilerin daha iyi sonuçlar elde edebilmesi için doğumdan sütten kesime kadar kuzu performans hedeflerini belirlemek

Tanım:

Koyun üretim sistemlerinde doğumdan sütten kesime kadar olan dönem, özellikle et üretimi için önemlidir. Araştırmalar, ilk 8 hafta ve 3-12 hafta arasındaki kuzu canlı ağırlık farklılıklarının %70’inin süt alımına bağlı olduğunu göstermektedir.

Temel hayvan/çevre dinamiklerini anlamak için sütten kesim hedefinin optimizasyonu gereklidir. Ek olarak, sütten kesim öncesi dönemde iyileşme, sütten kesim sonrası performansı daha iyi yansıtmaktadır. Sütten kesim için hem kuzuların hayatta kalması hem de büyümesini iyileştirmek, toplam sütten kesim canlı ağırlığını artırır; bu da, satılan veya damızlık olarak kullanılan kuzuların toplam ağırlığı ile yakından ilişkilidir.

Bu çözümle, ilk haftalarda daha iyi bir kuzu performansı için gerekli tüm hususları kapsamayı umuyoruz. Bunu başarmak için bazı öneriler aşağıdadır.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Sütçü / Etçi

Hayvan kategorisi: Kuzu

Sorun: Doğumdan sütten kesime kadar kuzu performans hedefleri

Çözüm düzeyi: Bilgi

Ülke: Türkiye

 

Nasıl uygulanır

Yenidoğan bakımı ve kuzu büyütmesi için bir kılavuz aşağıdadır;

 • Göbek kordonunu doğumdan sonraki 15 dakika içersinde tedavi edin, kuzunun annesini tanımasından, iyi bir bağlantı kurduğundan ve kuzunun kuru olduğundan emin olun.
 • Süt, kuzuların hayatta kalabilmesi ve yaşamın ilk 3-4 haftasında büyümesi için önemlidir.
 • Koyunun yeterli süt kaynağına sahip olduğunu ve kuzunun yeterli kolostrum emdiğini ve yuttuğunu kontrol edin.
 • Kuzuların rumenleri 3. haftadan itibaren tamamen işlevsel hale gelebilir. 2 haftalıktan yaştan itibaren kaba veya konsantre yem tüketimine başlanmalıdır. Bu zamandan itibaren koyun sütü kademeli olarak azaltılabilir.
 • Süt kullanılmıyorsa, “telafi” gerekli olsa bile, süt uzun süreler boyunca rasyonun temel bileşenidir.
 • Konsantre yemler %18-20 protein (%16’dan az protein içermemeli), düşük selüloz seviyesi ve yüksek enerji seviyesi içermelidir. Kuzular 25-30 kg’ı geçtiğinde protein oranı %14’e kadar düşürülebilir.
 • Kuzular için hazırlanmış yemlerle birlikte ek yemleme
 • Yetiştirme amacına ve sistemine bağlı olarak, 12 -14 haftalık yaştan itibaren sütten kesilebilirler. Kuzuları analarıyla çok uzun süre bir arada tutmak, kuzu büyütme ve vücut kondisyon skoru (VKS) açısından ters etki yapabilir.
 • Daha iyi bir gelir, kuzu büyütme ve bitirme için açıklama ekte yer almaktadır.
Beklenen faydalar
 • Kuzuların doğum sonrası hayatta kalma oranının artması
 • Kısa sürede hızlı kuzu büyütme ve erken sütten kesim
 • Kuzu yetiştirme maliyetlerinin azalması

Maliyet-fayda analizi

Çiftçiler creep besleyicileri kullanarak rumen gelişimini arttırabilir, böylece yem verimliliğini artırabilir ve çiftlikteki süt satışlarından daha fazla yararlanmak için kuzuları daha erken sütten kesebilir.

Sürdürülebilirlik analizi

Kuzuyu erken sütten kesmek daha fazla sütten yararlanmayı sağlar. Bu, çiftliğin genel sürdürülebilirliğini artıracak ve hayvan refahını iyileştirecektir.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:
 • Kuzu yetiştirme dönemi daha fazla dikkat gerektirir
 • Yetiştiricinin koyun işletmesinde daha fazla zaman geçirmesi gerekiyor

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca