Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca

Koyun besleme

Besleme planı

Çözüm başlığı: “Koyun besleme” – yem planlamsı

Amaç:Koyunların üretim döngüsü boyunca besleme gereksinimlerinin belirlemek

Tanım:

Bu çözüm, şu anda da Birleşik Krallıkta kullanılmakta olan ve koyunların beslenme gereksinimlerini ortaya koyarak kolaylaştıran bir besleme planlanmasıdır.

Nasıl uygulanır:

AHDB tarafından hazırlanan “koyun besleme”, koyunların üretim döngüsündeki besleme dönemlerine rehberlik sağlamaktadır.

  • Sütten kesim– çiftleştirme
  • Çiftleştirme– Gebeliğin üçüncü ayı sonu
  • Gebeliğin son iki ayı
  • Kuzulama döneminde besleme- sütten kesim (laktasyon)
  • Damızlık dişi toklu besleme

Quality Meat Scotland (QMS), çiftçilerin, gereksinimlerinin karşılanması amacıyla vücut kondisyon puanlamasının da kullanılarak yıl boyunca koyunlarının beslenme gereksinimlerini anlamalarına yardımcı olmak için bir koyun besleme çizelgesi hazırlamıştır.

Koyun beslemesine yönelik besleme yazılımı Birleşik Krallık’da çok yaygın değildir ama Feedbyte® bu anlamda kullanılan bir rasyon düzenleme aracı olup ve yıllık lisans ücreti üzerinden ücretlendirilir.

Konu: Besleme

Üretim sistemi: Etçi

Hayvan katagorisi: Koyun / Damızlık

Sorun: Besleme gereksinimi bilgisi (Koyun)

Çözüm düzeyi: Bilgi, Pratik

Ülke: Birleşik Krallık

 

 

 

 

 

Beklenen faydalar

Bilime dayalı gelişmiş planlama ve tahminler

Maliyet-fayda analizi

Bu çözüm, çiftçinin hayvanlarını gereksinimlerine göre beslemesine yardımcı olarak yemlerin daha iyi kullanılmasına ve verimliliğine ve hayvanlar için daha iyi sonuçlara olanak tanır. İsraf yok ve hayvanlar için daha iyi bir sonuç.

Sürdürülebilirlik analizi

Bu çözümün yakıt, elektrik veya su tüketimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, ancak satın alınan konsantrelere daha az güvenerek hayvanların daha iyi otlatılmasına ve beslenmesine olanak tanır. Buna karşılık, daha iyi bir yem yönetimi nedeniyle hayvandan elde edilen çıktı potansiyel olarak %10 artıyor.
Yönergeler konsantreler yerine silaj ve otlatmaya odaklandığından daha az konsantre plastik torbaya ihtiyaç duyulacağından, belki de plastiğin atılmasında bir azalma dışında, çözümün küresel çevre üzerinde büyük bir etkisi yoktur.

Ön koşullar ve/veya sınırlar:

Koyunların beslenmesi birçok bilgi sağlayabilir ancak çiftçi dostu olamayabilir. Feedbyte Rasyonlama yazılımının kullanımı ücretsiz değildir ve eğitime ihtiyaç vardır.

Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca İspanyolca Yunanca Macarca İtalyanca